การตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์ของไก่ก่อนออกชนทำอย่างไร??

หน้าแรก »อยากเลี้ยงไก่ชน » การตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์ของไก่ก่อนออกชนทำอย่างไร??

การนำไก่ออกไปชนควรพิจารณาตั้งแต่น้ำหนักของไก่ต้องสมส่วนกับขนาดของตัวไก่  ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป  ควรมีความคึกคัก  ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  ในช่วงหัวค่ำหรือกลางดึกคืนก่อนที่ออกชน  ไก่ต้องนอนหัวตั้งตรงซึ่งหมายถึงไก่มีความสมบูรณ์  ไม่ป่วย  แต่ถ้าไก่นอนเอาหัวไปซุกไว้ด้านหลังแสดงว่าไก่ป่วย  ไม่สบายแน่นอน  ไม่ควรนำไปออกชน  สิ่งที่ต้องดูอีกอย่างคือ  มูลที่ถ่ายออกมาในตอนเช้า  ไก่ที่สมูบรณ์จะถ่ายเป็นก้อนเล็ก ๆ กลม ๆ  มีสีเขียวนิด ๆ  คล้ายกับมูลนกเขาจะเป็นกองอยู่กองเดียว  ถ้าถ่ายหลายกองแสดงว่าไก่นอนหลับไม่สนิท  หรือถ้าในสุ่มไม่มีมูลเลยแสดงว่าระบบการย่อยทำงานผิดปกติ  ไม่ควรนำออกชนเช่นกัน

ตรวจดูระบบการหายใจ  ถ้าบริเวณลำคอมีเสียงดังผิดปกติ  แสดงว่าไก่เป็นหวัด  ไม่ควรนำออกชนเช่นกัน  ทั้งนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ทำให้ไก่แสดงอาการดังกล่าวได้  ดังนั้นที่นอนจึงต้อมีการปิดบังให้มิดชิด  ไม่ให้ลมโกรกเพราะทำให้ไก่ป่วยได้

ตาไก่ที่สมบูรณ์  ต้องใสแวววาว  แต่ถ้ามีน้ำตาไหลซึม  ตาหรี่ หรือรูปทรงตาไม่ปกติ  ห้ามนำไปออกชนเด็ดขาด  ดูปากไก่ว่าปกติดีหรือไม่  มีรอยปากห้อจะหลุดหรือไม่  ถ้ามีก็ไม่ควรนำไปชนเช่นกัน  เพราะโอกาสที่แพ้มีสูง  สำหรับนิ้ว แข้ง  ขา  เดือย  ซึ่ง  4  ส่วนนี้  ดูพร้อม ๆ กันว่ามีรอยบาดแผลหรืออาการที่ผิดปกติหรือไม่  หากไก่ยืนผิดท่า  หรือยกขาขึ้นข้างหนึ่ง  แสดงว่าไก่มีอาการบาดเจ็บอยู่  ซึ่งนิ้วอาจจะมีแผลหรือที่ปลายเล็บอาจจะอักเสบ  หรือโคนตออาจจะมีปัญหา  ก็ควรงดนำไก่ออกชน

สีผิวและขนไก่ที่สมบูรณ์ต้องมันเงา  สะท้อนแสง  ไก่เก่ง ๆ ผิวพรรณดี  ไก่ตัวที่สีหมอง ๆ จะไม่ค่อยเก่งเท่าไร  หรือเก่งก็จะไม่นาน  เนื่องจากขนใกล้จะหลุดแล้ว  หรือที่พูดกันว่าไก่สีหมดมัน  ซึ่งเตรียมจะหลุดหรือถ่าย  ลักษณะไม่สมควรเลี้ยงหรือนำออกชน  เพราะขนหลุดไก่ก็จะไม่สมบูรณ์

บทความล่าสุด
10 เดือน ที่ผ่านมา
10 เดือน ที่ผ่านมา
10 เดือน ที่ผ่านมา
10 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา