การปั่นไก่หนุ่มสู่ไก่เก่ง

หน้าแรก »ฟาร์มไก่ชน » การปั่นไก่หนุ่มสู่ไก่เก่ง

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักขั้นตอนการปั้นไก่หนุ่มสู่ไก่เก่งกัน  ของคุณอดุลย์  พรพจน์รนมาศ  สัตวบาลและหนึ่งในทีมงานคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนของทางถาวรพัฒน์ฟาร์ม  เรามาศึกษาไปพร้อมกันได้เลย…

เมื่อไก่ชนอายุได้  7  เดือน  จะถูกนำไปเลี้ยงแบบแยกขังสุ่ม  วันแรกเมื่อนำไก่ชนมาเลี้ยงในสุ่มจะต้องทำการถ่ายยาก่อน  และเช็ดน้ำชมพูเพื่อให้ตัวไก่เช็ดง่ายขึ้น  ทำเช่นนี้ต่อเนื่องนาน  3  วัน  หลังจากนั้นเช็ดน้ำเปล่าอีก  4  วัน  จนครบสัปดาห์จึงจะเริ่มนำไก่มาซ้อมหรือปล้ำ  ครั้งแรกใช้เวลาประมาณ  10  นาที  เพื่อให้ไก่คุ้นชินก่อน  เนื่องจากสภาพร่างกายของบางตัวอาจยังไม่พร้อม  หลังจากนั้นเช็ดน้ำ  กราดแดดต่อไปอีก  7  วัน  ก่อนนำมาปล้ำครั้งที่  2  นี้ใช้เวลา  20  นาที  ซึ่งในการซ้อมครั้งที่  2 นี้  คุณอดุลย์บอกว่าจะเริ่มแยกออกแล้วว่าไก่ตัวไหนมีแวว  ตัวไหนเก่งไม่เก่งแต่ยังไม่ทำการคัดแยกทันทีให้โอกาสอีกครั้ง  โดยต้องรอดูในการปล้ำครั้งที่  3  อีก  2  สัปดาห์ถัดมา โดยก่อนการทดสอบครั้งสุดท้าย  คนดูแลหรือมือน้ำจะทำการเช็ดน้ำและกราดแดด  พร้อมพาไก่ฝึกซ้อมทุกวัน  ด้วยการพาวิ่งปล่อยล้อ  วิ่งสุ่ม  การฝึกซ้อมแต่ละอย่างนั้น  มือเช็ดน้ำ  ซึ่ง  1  คนดูแลไก่  20-30  ตัว  จะเป็นคนดูความเหมาะสมในเรื่องของเวลา  โดยสังเกตอาการของไก่หากเริ่มอ้าปากค้างแสดงว่าเหนื่อยมากแล้วให้หยุดทันที  อย่าฝืนซ้อมมากเกินไปจะทำให้ไก่กล้ามเนื้อฉีกหรือเสียไก่ได้ตั้งแต่ยังไม่ออกชน

เมื่อครบ 2 สัปดาห์ของการเก็บตัวจะเป็นการปล้ำครั้งที่  3  เพื่อตัดตัวครั้งสุดท้ายว่าใครจะได้ไปต่อการปล้ำซ้อมในครั้งนี้  คุณอดุลย์และกรรมการอีก  2  ท่านของฟารืมจะเป็นคนให้คะแนน  และนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันก่อนหาร  เพื่อหาค่าเฉลี่ยว่าไก่ตัวไหนผ่านการทดสอบ  เหมาะจะนำไปฝึกฝนเป็นไก่เก่งยิ่งๆ ขึ้นต่อไป  ซึ่งตามปกติแล้วไก่รุ่นหนึ่งสมมุติว่า  20  ตัว  จะผ่านการทดสอบราว  10  ตัว  หรือครึ่งต่อครึ่ง  ซึ่งไก่ที่ไม่ผ่านการทดสอบก็ไม่ได้มีการนำไปจำหน่ายหรือทำลายทิ้ง  แต่เก็บไว้เป็นไก่นวมสำหรับใช้ซ้อมกับไก่ที่ผ่านการทดสอบต่อไป

“คณะกรรมการคัดเลือกไก่อาจให้คะแนนไก่แต่ละตัวไม่เท่ากัน  คนหนึ่งอาจะให้เต็ม  10  บางคน  ให้แค่  5  เราก็นำมารวมและหารกันเพื่อเป็นคะแนนและใช้ในการประเมินราคาไก่ตัวนั้น ๆ ไปพร้อมกัน  การให้คะแนนนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ค่อนข้างมาก  ต้องดูไก่ให้เป็น  อย่างไก่เชิง ต้องดูเชิง  ชน  สนิท  เดินเร็ว  และตีเข้า  ดีแล้วสร้างรอยแผลหรือทำให้คู่ดีมีอาการ  ถ้าเป็นพม่าก็ต้องอกตั้งหางตั้ง  ลีลาดี  ฉลาด  มีถอย  มีฉากหลบ  วิ่งเอาตัวรอดได้  ถ้าไก่เวียดนามหรือง่อนก็ต้องตีแรง  ง่อนตัวไหนตีไม่แรงถือว่าใช้ไม่ได้”  คุณอดุลย์อธิบายคร่าวๆ ถึงการคัดเลือกไก่เก่งของทางฟาร์ม

ไก่หนุ่มที่ผ่านการทดสอบจะเข้าสู่การฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากขึ้นใน  1  สัปดาห์ต้องมีการลงนวมกับไก่นวมถึง  3  วัน  ครั้งหนึ่งนาน  25  นาที  หากดูสภาพตัวไหนปล้ำยก 2 ต่อได้สบายก็ลงนวมต่ออีกยกหนึ่ง  แต่หลักสำคัญก็คือจะไม่เสี่ยงเอาไก่ที่เก่งมาปล้ำซ้อมกัน  เพราะอาจบาดเจ็บรุนแรงได้ทั้งคู่

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา