การเพาะขยายพันธุ์ “ธรรมชาติ” สำคัญที่สุด

หน้าแรก »อยากเลี้ยงไก่ชน » การเพาะขยายพันธุ์ “ธรรมชาติ” สำคัญที่สุด

ในยุคปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์มีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือน ซึ่งมีระบบปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นได้  เพื่อให้สัตว์อยู่ได้อย่างสบาย และเลี้ยงในอัตราที่หนาแน่นได้  ระบบการให้น้ำและอาหารก็เป็นแบบอัตโนมัติ  ช่วยให้การจัดการเลี้ยงดูทำได้ง่ายขึ้น  ตลอดจนด้านเทคโนโลยีในการผสมพันธุ์ก็มีความก้าวหน้าไปมากเช่นกัน  มีการนำวิธีการผสมเทียมมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น  รวมทั้งยังสามารถย้ายฝากตัวอ่อน  และทำโคลนนิ่งได้  ช่วยให้สามารถเพาะขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีได้อย่างรวดเร็ว

แต่สำหรับการเลี้ยง “ไก่ชน”  เทคโนโลยีการเลี้ยงและการผสมพันธุ์อาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากนัก  ตรงกันข้ามกลับเป็นเรื่องที่ทำให้การเพาะขยายพันธุ์ไก่ชนมีคุณภาพด้อยลงไปด้วยซ้ำ  ซึ่งจากการพูดคุยกับ  คุณพรชัย  พานทอง  หรือ หมออู  ผู้จัดการฟาร์มไก่ชน  “ไร่แสงดาว”  ซึ่งถือเป็นฟาร์มไก่ชนขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้  ทำให้ได้ข้อมูลว่า  การเลี้ยงไก่ชนให้ได้คุณภาพ  คือ  เป็นไก่ชนที่เก่ง มีความฉลาด  ไหวพริบดี  จำเป็นอย่างยิ่งต้องเลี้ยงด้วยวิธีใกล้เคียงกับธรรมชาติของไก่มากที่สุด  คือ  การปล่อยให้ไก่ได้เดินดิน  บินเล่น  คลุกฝุ่น  กินหญ้า  คุ้ยเขี่ยหาอาหารตามธรรมชาติ  ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี  เมื่อนำมาเลี้ยงเพื่อออกชนก็ทำให้ได้ไก่ชนคุณภาพ

โดยเฉพาะในขั้นตอนการเพาะขยายพันธุ์  “ธรรมชาติ”  เป็นสิ่งสำคัญที่สุด  เพราะไก่ชนที่จะเก่งได้  ต้องเกิดจากความสามารถของตัวไก่เองเป็นหลัก  ในธรรมชาติของไก่ที่ออกหากินไปพร้อม ๆ กับแม่ของเขาจะได้รู้วิธีการหาอาหาร  การเอาตัวรอด  ระหว่างนี้ก็ได้ออกหากิน และต่อสู้อยู่กับไก่ครอกเดียวกัน  ก่อเกิดความแข็งแกร่งตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ซึ่งการเลี้ยงไก่ชนต้องแกร่งโดยธรรมชาติ  เนื่องจากเราเพาะเลี้ยงไก่ชนขึ้นมาเพื่อต่อสู้  ดังนั้นต้องมีความแกร่งเสียก่อนถึงจะเก่งได้

“การเพาะเลี้ยงไก่ชนขึ้นมาตัวหนึ่ง  การที่จะเก่งได้ต้องอาศัยหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน  ทั้งเรื่องของสายพันธุ์ เหล่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การจัดการการเลี้ยงอาหารการกิน  ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ซึ่งการเรียนรู้การเอาตัวรอดที่แม่จะสอนตั้งแต่เล็ก ๆ ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ”

หมออูกล่าวว่า  ยิ่งปล่อยให้หากินธรรมชาติ  เลี้ยงในไร่มันสำปะหลัง  ในแปลงนาได้ก็ยิ่งดี  ซึ่งไก่ชนก็ต้องปล่อยเลี้ยงแบบนั้นด้วย  ไม่ควรจำกัดพื้นที่เลี้ยงให้เล็กมาก  พื้นที่เลี้ยงต่อตัวที่ยิ่งมากยิ่งดีให้ไก่ได้เดิน ได้วิ่งเล่น  เหมือนเป็นการออกกำลังกาย  ซึ่งไก่ชนก็เหมือนกับนักมวย  ต้องมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เล็ก ๆ จะสังเกตได้ว่านักมวยเก่งๆ ที่มีชื่อเสียง  ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดที่วิ่งเล่นในท้องไร่ท้องนามาตั้งแต่เด็ก ๆ เช่นกัน

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา