การเลี้ยงดูลูกไก่ชนรุ่นกระทง

หน้าแรก »อยากเลี้ยงไก่ชน » การเลี้ยงดูลูกไก่ชนรุ่นกระทง

เมื่อลูกไก่ชนอายุเลยสองเดือนครึ่งไปแล้ว  จัดว่าเป็น  “ไก่รุ่นกระทง”  ร่างกายจะเติบโตขึ้น  เริ่มปีกกล้าขาแข็ง  ตามธรรดาลูกไก่ชนไม่ชอบอยู่นิ่ง  มันมักจะเคลื่อนไหววิ่งเล่นไปมา  หรือจิกตีต่อสู้กันเองอยู่เสมอ  ไก่จะไม่ค่อยอยู่กับแม่ของมันแล้ว  และลูกไก่ครอกเดียวกัน  มักจะเริ่มชนกันอย่างจริง ๆ จัง ๆ เอาแพ้เอาชนะ  ป้องกันการรังแกจากตัวอื่น ๆ ลูกไก่อาจจะรังแกและจิกตีกันอยู่ตลอดเวลา  เนื้อตัวของลูกไก่จึงถลอกปอดเปิด  ขนหลุดเลือดไหล  หัวเป้นแผลและได้รับบาดเจ็บ  ได้แผลตลอดเวลา  ถ้าไม่ดูแลระวังให้ดีจะทำให้เลือดออกและรักษายาก  เป็นการบั่นทอนสุขภาพของลูกไก่  ทำให้ลูกไก่ชะงักการเจริญเติบโต  บางทีอาจจะกลายเป็นไก่พิการ  ไม่เหมาะที่จะเป็นไก่ชนได้

วิธีป้องกัน  ถ้าเห็นตัวใดถูกจิกตีมาก  ก็ให้แยกไปขังไว้ต่างหาก  ส่วนตัวอื่น ๆ ที่พอเอาตัวรอดจากการบาดเจ็บได้  ก็ควรจะปล่อยให้มีการจิกตีต่อสู้กันบ้าง  เพื่อให้เกิดความอดทนและเคยชิน  แต่ทั้งนี้ก็ควรให้อยู่ในสายตา  เพราะการไม่ให้ลูกไก่ต่อสู้กันเสียเลย  จะผิดหลักธรรมชาติของไก่ชน

ไก่ชนรุ่นกระทงทุกตัว  จะต้องได้รับการฝึกหัดให้เชื่องกับเจ้าของ  โดยการกักขังบ้างเป็นครั้งคราว  คอยจับเล่นลูบคลำเวลาให้อาหาร หรือเวลาเข้านอน  จะช่วยลดความคึกคะนองได้มาก

การให้อาหารไก่ในระยะนี้  ก็อาศัยหลักการเดียวกับไก่ที่มีอายุระหว่าง  2  เดือนครึ่ง  ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  อาจจะเพิ่มอาหารให้บ้างถ้าเห็นว่าได้รับไม่เพียงพอ  ไก่ที่ได้รับอาหารไม่เพียงพอสังเกตุได้ง่าย  รูปร่างจะผอมผิดปกติ  กินอาหารไม่ทันเพื่อนเพราะถูกไล่รังแกเวลากินอาหารหรือแสดงความตะกละตะกลาม  แย่งกินอาหารด้วยอาการผิดปกติ  ถ้าเจ้าของหมั่นสังเกตก็จะรู้ได้ไม่ยากนัก