การเลี้ยงไก่ชน เริ่มต้นอย่างไร??

หน้าแรก »อยากเลี้ยงไก่ชน » การเลี้ยงไก่ชน เริ่มต้นอย่างไร??

การเริ่มต้นเลี้ยงไก่อาจทำได้หลายวิธี เช่น  การซื้อลูกไก่มาเลี้ยง ซื้อไก่รุ่นหรือแม่ไก่มาเลี้ยง  แล้วนำไปผสมพันธุ์เอง หรืออาจซื้อไข่มาให้แม่ไก่ฟัก การซื้อลูกไก่ หรือ ไข่จากเจ้าของเล้าที่เชื่่อถือได้เป็นวิธีการประหยัดและเป็นที่นิยมมากที่สุด  ส่วนวิธีการเลี้ยงพ่อแม่ไก่ไว้ผสมพันธุ์กันเอง เป็นวิธีที่สะดวกและได้จำนวนลูกไก่ที่เลี้ยงรอดมากกว่า  แต่ต้องใช้เวลานานและต้นทุนสูง เหมาะสำหรับผู้จะทำการขยายพันธ์ุไก่ชน เพื่อนำไปขายเป็นการค้าสร้างอาชีพให้กับครอบครัว

การเริ่มต้นเลี้ยงไก่ชนสามารถเลี้ยงได้ทุกฤดูกาล แต่ที่เหมาะสมควรเป็นปลายฤดูฝน หรือต้นฤดูหนาว เพราะเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย ทำให้ไก่โตเร็วแข็งแรง ไม่มีโรคพยาธิรบกวนมาก  นอกจากนี้ถ้าเลี้ยงเพื่อฝึกฝนเป็นไก่ชน  ไก่จะเติบโตได้ทันออกบ่อนได้พอดี  เพราะตามปกติบ่อนไก่นั้นจะเริ่มเปิดกันในช่วงปลายฤดูฝน ต่อกับฤดูหนาว  ประมาณเดือนธันวาคมเป็นต้นไป

ผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงไก่ชน  หากคิดจะเลี้ยงก็อาจเริ่มต้นได้ตั้งแต่บัดนี้  บุคคลอาชีพต่าง ๆ ที่มีงานประจำอยู่แล้วก็สามารถเลี้ยงไก่ชนได้  ถ้าเลี้ยงงานอดิเรกก็สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างดีอีกทางหนึ่ง หรือถ้าจะทำเป็นการค้าก็เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและมีรายได้งามที่เดียว  เพราะไก่ชนที่ดีตัวหนึ่งมีราคามากกว่าไก่พื้นบ้านทั่ว ๆ ไปเป็นสิบเป็นร้อย ๆ เท่า นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เลี้ยงมีจิตใจรักสัตว์ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีจิตใจเป็นนักต่อสู้เป็นคนรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานดีขึ้น

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเริ่มต้นเลี้ยงไก่ชนครั้งแรก  มีดังนี้  สถานที่หรือทำเล เล้าไก่ พันธุ์ไก่ อาหารและยา การเลี้ยงดูและฝึกฝน เป็นต้น

นอกจากนี้ถ้าเป็นการเลี้ยงไก่ชน เพื่อเพาะพันธุ์ขายเป็นการค้าควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ บางประการ ดังนี้

 1. มีพันธ์ุ  การคัดเลือกพันธุ์และการผสมพันธุ์ที่ดี
 2. มีการฝึกฝนที่ดี
 3. มีการจัดการฟาร์มที่ดี
 4. มีอาหารและการให้อาหารที่ดี
 5. มีการป้องกันโรคที่ดี
 6. มีการตลาดที่ดี

ปัจจัยทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินไปพร้อมกัน  จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้  ถ้าจะเลี้ยงไก่ชน  เพื่อผลผลิตอย่างแท้จริงจะต้องหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน จึงจะประสบผลสำเร็จได้

ทำเลเลี้ยงไก่ชน

การเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพควรเลือกสถานที่เลี้ยงให้ถูกหลักวิชาการ  เพราะทำเลที่เหมาะสม  จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตและการเอาใจใส่ลงไปได้มาก ทั้งในด้านการขยายพันธุ์  การทนุบำรุงเลี้ยง และการฝึกฝนไก่ชน  โดยมีข้อพิจารณา  ดังนี้

 1. สถานที่ควรเป็นเนิน น้ำไม่ท่วงขัง เป็นที่ระบายน้ำได้ดี
 2. ควรเป็นที่ที่ราบพอสมควร  การเลี้ยงไก่ชนใกล้ตลาดหรือถนนใหญ่มียานพาหนะผ่านไปผ่านมาตลอดเวลา  ไก่อาจเป็นอันตรายจากการถูกชน และทำให้ไก่ตกใจ หรือเสียสุขภาพจิตได้
 3. ไม่ควรเป็นที่ลมโกรกจัก ควรมีต้นไม้บังแดดในตอนบ่ายหรือในฤดูร้อนได้
 4. ควรมีน้ำจืดที่จะหาให้ไก่กินได้อย่างเพียงพอ และไม่เป็นสถานที่ที่เคยเป็นโรคระบาดไก่มาแล้ว
 5. เป็นสถานที่ปลอดภัยจากผู้ร้านและศัตรูไก่
 6. มีบริเวณกว้างพอสมควร  สำหรับให้ไก่ออกกำลังกายและฝึกฝน  หรือถ้ามีสนามหญ้ากว้างยิ่งดี  สำหรับให้ไก่จิกกินตัวแมลงและออกกำลังไปในตัวด้วย
 7. ควรเป็นสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปนิยมเลี้ยงและเล่นไก่ชนกันแพร่หลาย

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา