การให้วัคซีนไก่ชนทำอย่างไร??

หน้าแรก »ยาไก่ชน » การให้วัคซีนไก่ชนทำอย่างไร??

การให้วัคซีน ไม่ใช่ใครจะหยอดหรือฉีดวัคซีนแบบไหนอย่างไรก็ได้จึงจะได้ผล เราต้องศึกษาวิธีการใช้วัคซีนที่ถูกต้องเสียก่อน เพื่อทำให้การให้วัคซีนมีประสิทธิภาพที่ดีสามารถรักษาหรือป้องกันโรคได้ผลตามคุณสมบัติของวัคซีน  เรามาศึกษากันเลยค่ะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้าง และทำอย่างไรค่ะ

ข้อควรทราบ และข้อควรปฏิบัติ ก่อนการใช้วัคซีน

 1. สัตว์ที่จะให้วัคซีนต้องเป็นสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคเท่านั้น
 2. วัคซีนต้องได้รับการเก็บรักษาที่เหมาะสมตรงตามที่วัคซีนนั้นกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่นำวัคซีนถูกความร้อนหรือแสงแดด
 3. การทำวัคซีนต้องเป็นไปตามคำแนะนำเฉพาะของวัคซีนเท่านั้น
 4. การใช้วัคซีนต้องเป็นไปตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้ว หรือเกิดโรคระบาดในบริเวณใกล้เคียง
 5. ห้ามนำวัคซีนที่หมดอายุ เสื่อมคุณภาพ มีการปนเปื้อน หรือสีของวัคซีนเปลี่ยนไป ไปใช้โดยเด็ดขาด
 6. การให้วัคซีนต้องให้ครบตามขนาดที่วัคซีนนั้นกำหนด
 7. ควรเว้นช่วงเวลาในการให้วัคซีนแก่สัตว์ที่กำลังจะนำไปส่งโรงฆ่าตามคำแนะนำของวัคซีนแต่ละชนิดด้วย
 8. ภาชนะที่นำมาใช้ในการผสมวัคซีน รวมถึงขวดบรรจุวัคซีน  เมื่อใช้แล้วควรต้มหรือเผาทำลายเชื้อโรคให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง โดยเฉพาะวัคซีนเชื้อเป็น
 9. เมื่อหมดระยะเวลาการป้องกันโรคของวัคซีนแต่ละชนิด ต้องมีการให้วัคซีนซ้ำ ตามคำแนะนำ
 10. วัคซีนแบบที่ต้องผสมกับน้ำยาละลาย  เมื่อผสมวัคซีนแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง และต้องจัดเก็บในกระติกน้ำแข็ง หรือห้องเย็น
 11. ควรสังเกตอาการสัตว์ภายหลังใช้วัคซีนแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้าเกิดอาการแพ้ให้รักษาด้วยแอตรีนาลีน หรือ แอนติฮีสตามีน
 12. การให้วัคซีน เพื่อสร้างระดับความคุ้มโรคในแม่พันธุ์ สามารถถ่ายทอดภูมิคุ้มกันให้ลูกในระยะแรกเกิดได้ แต่ไม่ใช่ตลอดไป
 13. สัตว์บางตัวที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจเกิดอาการป่วยหลังจากได้รับเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณ และความรุนแรงของเชื้อโรคที่เข้าส่งร่างกายด้วย

การเตรียมอุปกรณ์ก่อนทำวัคซีน

 1. อุปกรณ์ในการทำวัคซีน  เช่น เข็ม กระบอกฉีดยา  ต้องต้มให้สะอาดให้เดือดนาน 15 นาที ก่อนและหลังการใช้  ห้ามนำไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเด็ดขาด
 2. วัคซีนชนิดน้ำ  หรือน้ำมัน  พร้อมฉีดจะต้องทำความสะอาดจุกยาง และคอขวดด้วยสำลีแอลกอฮอล์ก่อน  เขย่าวัคซีนให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพราะตัวฉาอาจตกตะกอน  แล้วใช้เข็มและกระบอกฉีดยาที่ต้มสะอาดแล้ว ดูดวัคซีนออกมาตามขนาดที่จะต้องใช้
 3. วัคซีนที่จะต้องมีการนำไปผสมก่อนใช้  ต้องใช้เข็ม และกระบอกฉีดยาที่ต้มสะอาดดูดน้ำยาละลายที่เตรียมไว้สำหรับฉีดวัคซีนแต่ละชนิด  ฉีดเข้าไปในขวดบรรจุวัคซีนเขย่าให้เข้ากันประมาณ 2-5 นาที  แล้วดูดวัคซีนออกมาตามขนาดที่จะใช้ วัคซีนที่ละลายแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมงและต้องจัดเก็บในกระติกน้ำแข็ง  สำหรับหลอดบรรจุวัคซีน และอุปกรณ์ในการทำ เมื่อใช้แล้วควรต้มหรือเผาทำลายเชื้อโรคให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง โดยเฉพาะวัคซีนเชื้อเป็น

ตำแหน่งบนตัวสัตว์ที่จะใช้วัคซีนสัตว์ปีก

 1. หยอดตา  ดึงหนังตาล่าง และหยดวัคซีนด้วยหลอดหยดลงที่ตา
 2. หยอดจมูก  ใช้นิ้วมือปิดจมูกข้างหนึ่งแล้วหยดวัคซีนที่รูอีกข้างหนึ่ง เมื่อสัตว์สูดวัคซีนแล้ว จึงปล่อยนิ้ว
 3. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ  ต้องใช้เข็มเบอร์ 20-21  ยาว  0.5 นิ้ว ฉีดบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอก หรือกล้ามเนื้อโคนขาหลัง ซึ่งการฉีดเข้ากล้ามหน้าอกจะมีความปลอดภัยสูงกว่าฉีดเข้ากล้ามขาหลัง เนื่องจากกล้ามเนื้อขาหลังมีเส้นประสาทใหญ่พาดผ่าน
 4. ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  ต้องใช้เข็มเบอร์ 20-21 ยาว 0.5 นิ้ว ฉีดบริเวณหลังคอ

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา