การให้วัคซีนไก่ชน มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร?

หน้าแรก »ยาไก่ชน » การให้วัคซีนไก่ชน มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร?

วัคซีน ถึงแม้จะเป็นยารักษาหรือป้องกันโรค แต่ข้อมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกัน  ถ้าใช้ถูกวิธีก็มีผลดี  ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจมีผลเสียต่อไก่ได้  เช่น ใช้วัคซีนขณะไก่ไม่สบาย ไก่กำลังป่วย  ห้ามใช้วัคซีนในการรักษาโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อโดยเด็ดขาด  เพราะแทนที่จะเป็นการรักษาไก่กลับเป็นการเพิ่มโรคมากกว่าและก็เร่งให้ไก่ตายเร็วขึ้น  วัคซีนนั้นถือเป็นข้อห้ามสำหรับขณะไก่ป่วยเลยทีเดียว   การให้วัคซีนไก่ชนมีวัคซีนอะไรบ้าง ต้องให้เมื่อไหร่ อย่างไร ไปศึกษาได้ที่บทความนี้ >>  วัคซีนไก่ชน ต้องให้เมื่อไหร่ อย่างไร??

ข้อดีของวัคซีน

วัคซีนเป็นยาน้ำ ที่ออกฤทธิ์ไวชนิดหนึ่ง มีสรรพคุณทางยามาก ใช้สำหรับรักษาป้องกันโรคสัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงได้ดีทุกประเภท

ข้อเสียของวัคซีน

การใช้วัคซีนในการรักษาป้องกันโรคในบางครั้ง อาจไม่ได้ผล โดยมีสาเหตุใหญ่มากจากวัคซีนเสื่อมด้อยคุณภาพ  จากเหตุผล ดังต่อไปนี้

  1. เกิดจากการเก็บรักษาไม่ดี  หรือเก็บไว้นานเกินไปจนยาหมดอายุการใช้งาน  การนำยามาใช้จึงไม่ได้ผล
  2. การเก็บรักษานาน ๆ มีโอกาสเสื่อมคุณภาพทางยาสูงนั้น  อาจเกิดมาจากแหล่งต้นผลิตที่ขณะเก็บรักษาเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิต่ำเกิดการเสีย เกิดไฟดับชั่วขณะ หรือทั้งวันทั้งคืน หรือไฟดับไปนานๆ วัคซีนก็มีโอกาสเสีย หรือเสื่อมคุณภาพลง เมื่อนำเอายาไปรักษาก็ไม่ได้ผล
  3. วัคซีนอาจเสื่อมค่าลงในระหว่างเดินทางกลับ หรือเก็บรักษาไว้ได้ไม่ดีพอ  เครื่องทำความเย็นมีปัญหา ฤทธิ์ยาก็เสื่อมค่าหรือด้อยคุณภาพ ใช้ทำการรักษาป้องกันโรคอะไรไม่ได้เลย ไม่มีผล
  4. ในบางครั้งร้านค้าที่เห็นแก่ตัว ทั้งที่รู้ว่ายาเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานไปแล้ว  แต่ยังนำยานี้มาหลอกขายอีก  การป้องกันรักษาโรคจึงไม่ได้ผลตามข้อมูลดังกล่าว

 

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา