ชั้นเชิงการต่อสู้ของไก่ชน

หน้าแรก »ตำราไก่ชน » ชั้นเชิงการต่อสู้ของไก่ชน

ชั้นเชิงลวดลายอันเป็นฝีไม้ลายมือของไก่มีหลายแบบ  ไก่โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะคือ

1. ต่อสู้โดยวิธีเข้าปะทะ

ไก่ที่ต่อสู้แบบนี้  เรียกว่า  ไก่ตั้ง  ไก่บุก  หรือไก่ฉะ    ไก่จะยืนตรงและเข้าตีกัน  ตัวใดตีแม่น  ตีบ่อย  ตีหนัก  ตัวนั้นก็ได้เปรียบ  เป็นไก่ตีไม่ถอยมักเดินหน้าไปเรื่อย  แต่ตัวเองก็จะโดนคู่ต่อสู้ตีได้ง่ายเช่นกัน  กลยุทธ์ของไก่ประเภทนี้แบ่งออกเป็นแบบ  คือ

 • ตั้งโด่โจ้ตีกัน  คือยืนตรงโด่  เดินเข้าบุกจิกตีกัน  ใครแม่  ใครหนัก  ใครตีถูกที่สำคัญกว่าก็ชนะไป
 • แปะคอเปลี่ยนหน้าตี  คือเอาหัวของมันแปะเข้าไว้ที่ต้อนคอคู่ต่อสู้  แล้วขยุ้มสร้อยคอตีเอา  ซ้ายบ้างขวาบ้างตามถนัดและโอกาส
 • กล่อมกระหม่อมตี  มันจะเอาคางของมันเกยทับหัวคู่ต่อสู้แล้วตี  เตะด้วยแข้ง  หรือแทงด้วยเดือย  แล้วแต่จะได้จังหวะ
 • ไก่หน้าหงอนตีนเปล่า  มันสามารถตีได้โดยไม่ต้องจิก  โดดตีด้วยตีนเปล่า  ถ้าห่าง ๆ ตัวก็เรียกตีสาด  ไก่หน้าหงอนนี้มีชั้นเชิงที่ว่าตีเร็ว  สาดเอาตีเอา  โดยไม่ปล่อยโอกาสให้คู่ต่อสู้เข้ามาจิกได้  แม้บางตัวลำไม่ค่อยหนัก  แต่ถ้ามันสาดแม่น ๆ ถูกคู่ต่อสู้เหมาะ ๆ งงไป  มันจะตีซ้ำเอาข้างเดียว  เป็นยอดชั้นเชิง  เรียกว่าไก่ฉะก็ได้

2. ต่อสู้โดยใช้ชั้นเชิง

การต่อสู้แบบนี้หรือที่เรียกว่าไก่เชิง  เป็นไก่ที่ไม่ชอบเข้าแลกตีกันเหมือนไก่ตั้ง  มันมักจะหาชั้นเชิงหลอกล่อตีคู่ต่อสู้ข้างเดียว  ไก่เชิงจะแบ่งตามเพลงหรือเชิงตีได้หลายประเภท  บางตัวก็ตีได้เชิงเดียวบางตัวก็ตีได้หลายเชิง  เช่น

 • ไก่เชิงมัด  พอได้ทีในระยะของมัน  มันจะมุดหัวซุกเข้าไปใต้ปีกของคู่ต่อสู้  แล้วโผล่หัวออกมาทางโคนปีกหรือกลางปีก  แล้วยึดหัวไปจิกหัวคู่ต่อสู้  ดึงหรือกดแล้วตี  ถ้าคู่ต่อสู้โง่  แก้เชิงไม่ตกก็หมดทาง
 • ไก่เชิงกอด  มันจะขึ้นเอาคอกอดทับคู่ต่อสู้เอาไว้  แล้วค่อย ๆ โผล่หัวไปจิกหน้าของคู่ต่อสู้อีกด้านหนึ่ง  เรียกจิกหูนอก  ทำให้คู่ต่อสู้ต้องบิดหน้าแล้วแว้งไปจิก  มันก็ตีเอาตามสบาย  ถ้าคู่ต่อสู้จะตีก็ต้องตีโดนตัวเอง  เรียกว่า  ตีก็เจ็บ  ไม่ตีก็เจ็บ
 • ไก่เชิงเท้าบ่า  มันจะเดินอัดเข้าชิดคู่ต่อสู้  แล้วยืดคอไปจิกที่บ่าแล้วเตะตีที่ลำตัวของคู่ต่อสู้  เป็นการตีในระยะประชิดตัว  ไก่เชิงท้าบ่าจะแก้ไก่เชิงมัดและเชิงกอดได้  แต่โดยมากไก่ตีเท้าบ่ามักเป็นไก่ตีลำตัวและถ้ามันเท้าบ่าตีท่าเดียว  คู่ต่อสู้แก้ลำไม่ตกก็แย่เหมือนกัน
 • ไก่เชิงหน้ากระเพาะ  ชอบจิกที่กระเพาะคุ่ต่อสู้และตี  บางตัวก็ตีลำตัว  บางตัวก็ตีข้างตีหน้าก็มี  ไก่เชิงหน้ากระเพาะใช้ปราบไก่ตั้งได้หรือไก่ที่สูงกว่าได้
 • ไก่ลง  คือไก่ที่ชอบก้มหัวลงใต้ตัวคู่ต่อสู้  แล้วแอบโผล่ขึ้นหาทางจิกตี  ถ้าคู่ต่อสู้คุมเชิงระวังทันอยู่ยังไม่ได้ที  ก็ผลุบมุดซ่อนใต้ตัวไว้อีก  ด้วยการล่อหลอกซอกซอน  วกไปเวียนมา  หรือลอดใต้ท้องคู่ต่อสู้ไปโผล่ออกข้างหลัง  ถ้าคู่ต่อสู้หันเหตามระวังไม่ทันก็จิกตีเอาจนกว่าคู่ต่อสู้จะเพลีย  ก็จะกลับขึ้นขยุ้มจิกตีเอา  บางตัวลงไปแล้วไม่โผล่มาจิกตี  แต่จิกขาจิกตะโพกก็มี  ไก่ลงมีหลายเชิง  เช่น  ลงมัด  ลงกอด  เล็ดลอด  ซุ่มซ่อน

ไก่ชนที่ตีหรือชนเก่ง  นอกจากมีชั้นเชิงในการชนแล้ว  ยังต้องพิจารณาการตีของไก่ คือ

 • ต้องตีแม่น  ตีแล้วเป็นถูก  ไม่ค่อยผิดพลาด
 • ต้องตีกลัว  ไก่บางตัวมีลำทีเด็ด  คือตีถูกเข้าเพียง  2-3  ทีคู่ต่อสู้จะมีอาการทรุดวูบวาบ  แสดงอาการว่าจะแพ้หรือจะหนี  หรือขยาด
 • ต้องตีเจ็บปวด  เมื่อตีถูกคู่ต่อสู้  คู่ต่อสู้จะแสดงอาการเจ็บปวด  อ่อนแรง
 • ตีหักตีชัก  คือตีคู่ต่อสู้ลงนอนฟุบ  หรือชักดิ้นชักงอ  หรือกระโดดวิ่งหนี้

ยอดปราถนาของการชนไก่ก็อยู่ที่ต้องชนะคู่ต่อสู้  และจะชนะคู่ต่อสู้  และจะชนะคู่ต่อสู้ได้โดยการตีให้คู่ต่อสู้กลัว  แพ้และวิ่งหนีร้องไป  ฉะนั้นเวลาไก่ชนกัน  จะต้องคอยสังเกตดูว่า  ตีถูกหรือไม่  ถูกที่ไหน  เจ็บปวดเพียงใดอ่อนกำลังลงหรือเปล่า  จะชนะคู่ต่อสู้หรือไม่

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา