ต้นกำเนิดของไก่ชน

หน้าแรก »ตำราไก่ชน » ต้นกำเนิดของไก่ชน

ไก่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับนกทั้งหลาย  โดยในทางสัตวศาสตร์จัดให้อยู่ในจำพวกเอเวส (Aves มาจากภาษาลาติน  avis แปลว่า นก)  ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายเหล่า  (Order)  และวงศ์ (Families)  ตามลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป  ไก่อยู่ในเหล่าแกลลิฟอร์ม (Galliforms)  พวกเดียวกันกับไก่ป่า  ไก่ฟ้า  นกยูง  ไก่งวง

แหล่งต้นตระกูลของไก่ป่านั้น  อยู่ในแถบทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในถิ่นต่าง ๆ เหล่านี้  มีไก่ป่า  4  ชนิด  เป็นสัตว์ของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้แก่

1. ไก่ป่าแดง  (Red Junglefowl)  อยู่ในตระกูล  Gallus  gallus  แบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้  5  ชนิด  และมีอยู่  2  ชนิดที่มีในประเทศไทย  คือ  ไก่ป่าตุ้มหูขาว  หรือ  ไก่ป่าอีสาน  ลักษณะมีตุ้มหูสีขาว  พบทั่ว ๆ ไปทางจังหวัดภาคอีสานและภาคตะวันออก  ตั้งแต่ระยองเลียบชายแดนเขมรไปจนถึงอุบลราชธานี  อีกชนิดหนึ่ง  คือไก่ป่าตุ้มหูแดง  หรือไก่ป่าแดงพันธุ์พม่า  ลักษณะเหมือนชนิดแรก  แต่มีตุ้มหูสีแดงในประเทศไทยมีทางภาคใต้  ภาคตะวันตก  เรื่อยไปจนถึงภาคเหนือ  นอกนั้นมีในประเทศพม่า  และสุมาตราตอนเหนือ

2. ไก่ป่าศรีลังกา  (La Fayette’s  Junglefow)  อยู่ในตระกูล  Gallus lsfayettei  ถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศศรีลังกา  ในป่าตั้งแต่ความสูงของระดับน้ำทะเล  ไปจนถึงยอดเขาสูงระดับ  6,000 ฟุต   ไก่ชนิดนี้ตัวผู้มีสีแดงแทบทั้งตัว  โดยเฉพาะหน้าอกและใต้ท้องปลายปีก และหางเป็นสีดำแกมม่วง  ตุ้มหูขาว  กลางหงอนเป็นสีเหลือง  ตัวเมียหน้าอกเป็นลายเลือน ๆ สีน้ำตาล  ปลายปีกและหางมีลายแดงชัด

3. ไก่ป่าสีเทาหรือไก่ป่าอินเดีย  (Sonnerat’s Junglefowl)  อยู่ในตระกูล  Gallus sonnerati  กำเนิดในแถบอินเดีย  ตามป่าเชิงเขาถึงบนภูเขาสูงในภาคกลางของประเทศ  ลงไปถึงทางใต้  ลักษณะตัวผู้มีขนสร้อยคอกลมมน  และมีจุดขาว ๆ ที่หลังและหน้าอก  ใต้ท้องเป็นสีเทา  มีลายดำตามขอบขน  ปลายปีกและหางเป็นสีดำแกมเขียว  แข้งสีแดง  ตุ้มหูแดง

4. ไก่ป่าเขียวหรือไก่ป่าชวา  (Green Junglefowl)  อยู่ในตระกูล  Gallus varius  มีถิ่นกำเนิดในเกาะชวาและเกาะใกล้เคียงชอบอยู่ป่าต่ำใกล้ชายฝั่งทะเล  ไก่ป่าชนิดนี้มีลักษณะผิดกับไก่ป่าชนิดอื่น ๆ มีเหนียงอันเดียว  หงอนไม่จัก  ขนสร้อยคอไม่แหลม  และมีขนหางพิเศษอีก 1 คู่

ไก่บ้านปัจจุบันมีบรรพบุรุษมาจากไก่ป่าทั้ง 4  ชนิดดังกล่าวมาแล้ว  ตามประวัติศาสตร์  ไก่เริ่มเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มาได้สัก 5,000 ปีมานี่เอง  ในประเทศจีน  เลี้ยงไก่กันมาประมาณ  3,000  ปีมาแล้ว ได้มีผู้นำไก่จากอินเดียไปเลี้ยงในกรุงบาบิโลน  เมื่อราว  2,500  ปีล่วงมาแล้ว   ราว  100  ปีต่อมาก็แพร่พันธุ์ไปในประเทศกรีซ  ในกรุงโรมมีการเลี้ยงไก่มาก่อนคริสต์ศตวรรษ  แต่การเลี้ยงไก่เป็นล่ำเป็นสันจริง ๆ ก็เพิ่งมีมาได้สัก 100 กว่าปีมาเท่านั้น  สิ่งที่ช่วยให้การเลี้ยงไก่แพร่หลายในสมัยเก่าโน้น  ก็คือการชนไก่  ซึ่งเป็นทั้งกีฬาและการพนันที่เป็นสิ่งจูงใจคนทั่วไปยิ่งนัก  เนื้อไก่  ไข่ไก่  มีรสชาติและมีประโยชน์สูงต้องการทางอาหารของโลกจึงมีมากขึ้น  ประชากรเพิ่มขึ้น  ความต้องการทางอาหารของโลกจึงมีมากขึ้น  ทำให้มีผู้คิดหาวิธีคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ต่างๆ กันต่อ ๆ มา  จนกลายเป็นไก่เนื้อ  ไก่ไข่  และไก่ชนที่เห็นกันในปัจจุบัน

สำหรับไก่ชนนั้น  เป็นไก่พันธุ์พิเศษแตกต่างไปจากไก่พันธุ์เนื้อ  พันธุ์ไข่  หรือพันธุ์อื่น ๆ แม้ว่าต้นกำเนิดดั้งเดิมของไก่บ้านทุกชนิด  ทุกพันธุ์จะสืบเชื้อสายมาจากไก่ป่าเหมือนกันก็ตาม  แต่มาภายหลังเมื่อเป็นไก่เลี้ยงหรือไก่บ้าน  ได้มีการเลือกพันธุ์  เพาะพันธุ์  เพื่อให้ได้ไก่ที่มีลักษณะและคุณสมบัติดีตามจุดประสงค์ที่มนุษย์ต้องการในจำนวนไก่หลาย ๆ พันธุ์เหล่านี้ ก็มีไก่อยู่พันธุ์หนึ่ง  เป็นไก่ประเภทนักสู้  ชอบตี  ชอบชน  คนไทยเรียกว่า  ไก่ชน  นี่เอง

ไก่ชนนั้น  มาจากไก่พันธุ์พื้นเมืองพวกหนึ่ง  ที่เรียกว่า  “ไก่อู”  โดยปกติไก่อูจะมีนิสัยใจคอผิดแผกแตกต่างจากไก่อย่างอื่น  ไม่ว่าจะเป็นไก่ตะเภา  ไก่แจ้  เป็นต้น  ไก่อูเป็นไก่ที่มีรูปร่างประเปรียว  แข็งแรง  มีนิสัยเป็นนักสู้  ชอบตี  ชอบชน  บินเก่ง  และทรหด  การเลือกไก่เพื่อเอาไปชน  จะเพื่อความสนุกสนาน  หรือเพื่อเอาไปเพาะคัดพันธุ์ไก่ชนก็ตาม  เลือกจากไก่อูนี่เอง  ผู้ที่สนใจและนิยมการชนไก่  ต่างเสาะหาไก่ที่ชนเก่ง ๆ มีการซื้อขายกันด้วยราคาแพง  แพงกว่าไก่พันธุ์เนื้อ  พันธุ์ไข่ทั่วไปเสียอีก  ยิ่งคนนิยมมากขึ้น  ก็ยิ่งมีราคาแพงมาก  อาชีพการเพาะเลี้ยงและฝึกไก่ชนก็เจริญเติบโต  การคัดพันธุ์  ผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่ที่เป็นนักต่อสู้  ที่ทรหด  แข็งแกร่ง  ก็ยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา