ทำเลเลี้ยงไก่ชน

หน้าแรก »โรงเรือนไก่ชน » ทำเลเลี้ยงไก่ชน

การเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพควรเลือกสถานที่เลี้ยงให้ถูกหลักวิชาการ  เพราะทำเลที่เหมาะสม  จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตและการเอาใจใส่ลงไปได้มาก  ทั้งในด้านการขยายพันธ์ุ  การทนุบำรุงเลี้ยง  และการฝึกฝนไก่ชน  โดยมีข้อพิจารณา  ดังนี้

1. สถานที่ควรเป็นเนิน  น้ำไม่ท่วมขัง  เป็นที่ระบายน้ำได้ดี

2. ควรเป็นที่ที่ราบเรียบพอสมควร  การเลี้ยงไก่ชนใกล้ตลาดหรือถนนใหญ่ที่มียวดยานผ่านไปมาตลอด  ไก่อาจเป็นอันตรายจากการถูกยวดยานทับ  และทำให้ไก่ตกใจหรือเสียสุขภาพจิตใจได้

3. ไม่ควรเป็นที่ลมโกรกจัด ควรมีต้นไม้บังแดดในตอนบ่าย  หรือในฤดูร้อนได้

4. ควรมีน้ำจืดที่จะหาให้ไก่กินได้อย่างเพียงพอ  และไม่เป็นสถานที่ที่เคยเป็นโรคระบาดไก่มาแล้ว

5. เป็นสถานที่ปลอดภัยจากผู้ร้ายและศัตรูไก่

6. มีบริเวณกว้างพอสมควร  สำหรับให้ไก่ออกกำลังกายและฝึกฝน  หรือถ้ามีสนามหญ้ากว้างยิ่งดี  สำหรับให้ไก่จิกกินตัวแมลงและออกกำลังไปในตัวด้วย

7. ควรเป็นสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปนิยมเลี้ยงและเล่นไก่ชนกันอย่างแพร่หลาย เพื่อป้องการการร้องเรียนเรื่องเสียงและกลิ่นที่อาจจะไปรบกวนพื้นที่รอบข้างได้

บทความล่าสุด
10 เดือน ที่ผ่านมา
10 เดือน ที่ผ่านมา
10 เดือน ที่ผ่านมา
10 เดือน ที่ผ่านมา
10 เดือน ที่ผ่านมา