ลงทุนเลี้ยงไก่ชนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?

หน้าแรก »อยากเลี้ยงไก่ชน » ลงทุนเลี้ยงไก่ชนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?

การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง  สิ่งที่คนเลี้ยงไก่ชนจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ  สำหรับการทำอาชีพเลี้ยงไก่ชนที่ควรรู้ก่อนลงทุน  โดยเฉพาะเรื่องของสายพันธุ์ไก่ชนที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ  วันนี้เราจะพามาดูแนวทางในการลงทุนที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่ชน

ลงทุนในตัวเอง

สิ่งแรกเลยก่อนสิ่งอื่นใดและสำคัญมากที่สุดเช่นกัน   คือต้องลงทุนเวลา ในการไปศึกษาหาความรู้  หาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชน  การขายไก่ชน  ศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะเรื่องต่าง ๆ ให้ตนเองมากที่สุด  ไปศึกษาดูงานตามที่ต่างๆ อบรม  หรือเรียนรู้จากการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ต่างๆ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Youtube Facbook ก็ตาม  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ชนมากที่สุดก่อนจะลงทุน และลงมือทำเอง

ลงทุนในอาชีพ

หากคิดว่าเราศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีแล้ว และมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าต้องการเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพให้ประสบความสำเร็จ หรือต้องเอาดีในอาชีพนี้ให้ได้แน่นอน  คุณต้องลงมือทำอาชีพนี้อย่างจริงจริงทันที  เริ่มจากการวางแผนการทำงานให้รอบคอบ  จัดระบบการเลี้ยงต่างๆ เลือกรูปแบบฟาร์มว่าต้องการและสามารถทำได้ในลักษณะใด  เลือกพื้นที่การเลี้ยงให้เหมาะสม  พร้อมศึกษาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือหากต้องเจอปัญหานั้นๆ ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นก่อนการนำสายพันธุ์ไก่ชนเข้ามาเพาะเลี้ยงพัฒนา  หรือแม้แต่เรื่องของงบประมาณที่ต้องเตรียมการให้ดี  หากจะทำเป็นอาชีพจริงจัง

ลงทุนในสายพันธุ์

หากใครที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชนแล้วไม่ลงทุนในสายพันธุ์ อันนี้เราเรียกว่า “การไม่ลงทุนคือความเสี่ยง”  มีโอกาสจะล้มเหลมได้มากที่สุด   ดังนั้น เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณต้องลงทุนซื้อไก่ชนสายพันธุ์ดี ๆ การลงทุนในสายพันธุ์ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถพูดได้เต็มปากว่าตัวนี้ซื้อมาแพง  หรือไปคัดตัวเก่งมากับมือ  ไปซื้อสายพันธุ์จากฟาร์มใหญ่ หรือ  ฟาร์มดัง  เลย

ลงทุนในการเลี้ยง

หากมีสายพันธุ์ไก่ชนดี ๆ มาเลี้ยงแล้ว  ลำดับต่อไปนั้นต้องจัดการต่อจากนี้คือ  การดูแลเอาใจไก่ชนที่คุณนำมาพัฒนาให้ดี  เน้นใส่ใจในการเลี้ยงให้มากที่สุด  โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร และมาตรฐานการดูแลต่าง ๆ ที่จะต้องเอาใจใส่  ทั้งการลงทุนการสร้างโรงเรือน  ลงทุนอาหารเสริม  วิตามิน  และยารักษาป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะไก่ชนเป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้  จึงต้องลงทุนในการเลี้ยงดูแลในทุกรายละเอียด  หากไม่ลงทุนในการเลี้ยงโอกาสเกิดโรคหรือเจ็บป่วยขึ้นมา  อาจจะส่งผลเสียต่อสายพันธุ์ไก่ชนที่คุณพัฒนาอยู่ก็ได้ ซึ่งจะเกิดผลเสียมากกว่าที่จะลงทุนดูแลตรงนี้

ลงทุนในความสุขและความพอใจ

ลงทุนสุดท้ายนึ้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้  เมื่อแรงบันดาลใจ  คือ  ไก่ชน  การลงทุนทำในสิ่งที่รักหรือชอบ  บางครั้งก็อาจจะเอาเงินมาเป็นตัววัดความสำเร็จไม่ได้เสมอไป  เพราะบางคนนั้นทำไปเพราะมีความสุขที่ได้ทำ  หรือได้เลี้ยงไก่ชนมันมีคุณค่ามากมาย  ซึ่งมากกว่าที่จะเอาเงินมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จได้  บางคนอาจลงทุนเป็นล้าน  เพื่อแค่ให้ได้ครอบครองไก่ชนตัวที่ชอบหรือตัวที่รักเพียงแค่นั้น  การเลี้ยงไก่ชนบางครั้งเราจึงเอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นมาตรฐานของชีวิตกับตัวเราไม่ได้  เพราะความสุขทางใจมันมีค่ามากกว่าเงินจะวัดได้

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา