ลักษณะปากของไก่ชนที่ดี

หน้าแรก »ตำราไก่ชน » ลักษณะปากของไก่ชนที่ดี

ลักษณะปากของไก่ชนที่ดี

ปากไก่ ถือเป็นส่วนสำคัญของไก่ชน เพราะเป็นส่วนที่ใช้จิกหรือจับให้คู่ต่อสู่อยู่นิ่งหรือให้อยู่ในระยะที่ไก่สามารถขึ้นตีได้ถนัด ดังนั้น หากลักษณะปากไม่ดี ไม่สามารถจิกคู่ต่อสู้ได้ถนัด ย่อมส่งผลให้ไก่มีโอกาสแพ้หรือออกไก่ได้ง่าย ปากไก่ชนที่ดีมี 5 ลักษณะ คือ

1. ปากสกุลร่องน้ำ

ปากสกุลร่องน้ำ เป็นปากที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโคนปาก มีลักษณะเด่นที่สีปากมีสีเดียวตลอด และเป็นสีเดียวกันหรือเข้ากับสีแข้ง เล็บ และเดือย รวมถึงมีร่องน้ำเด่นเป็นแนวยาวจากโคนปากถึงปลายปาก มีปลายปากงุ้มลงเล็กน้อย ไก่ที่มีปากลักษณะนี้ ได้แก่ ไก่เหลืองหางขาว เป็นต้น

2. ปากมังกรคาบแก้ว

ปากมังกรคาบแก้ว หรือบางท้องที่เรียก ปากคาบเพชร ลักษณะทั่วไปจะคล้ายกับปากสกุลร่องน้ำ แต่จะเด่นรองกว่า และต่างกันที่ ปากมังกรคาบแก้วจะมีประสีดำ สีแดง หรือสีขาวแซม ไม่เป็นสีเดียวตลอด ถือเป็นปากไก่ที่สามารถจิกคู่ต่อสู้ให้เป็นบาดแผลได้ง่าย จิกยึดคู่ต้อสู้ได้ดี

3. ปากปัดตลอด

ปากปัดตลอด เป็นปากที่มีสีดำหรือสีขาวขุ่น มีลักษณะคล้ายกับปากสกุลร่องน้ำ แต่ต่างที่จะมีสีเดียว ไม่มีสีอื่นหรือประสีอื่นปน และไม่มีรางน้ำข้างปาก ปากชนิดนี้ หากมีสีเดียวกันหรือเข้ากันได้กับสีแข้ง เล็บ และเดือยแล้ว ถือว่าเป็นไก่ที่เก่ง มีลำหักลำโค่น เป็นที่หมายปองของนักชนไก่

4. ปากนกแก้ว

ปากนกแก้ว เป็นปากที่สั้น แต่มีความแข็งแรง และแหลมคม ส่วนฐานหรือโคนปากกว้างใหญ่ ปลายปากแหลม และงุ้มลง ปากชนิดนี้ เป็นรองปากปัดตลอดเล็กน้อย แต่ได้เปรียบที่สามารถจิกให้คู่ต่อสู้เป็นแผลได้ง่าย แต่การจิกรั้งหรือคาบไว้จะไม่ค่อยดีนัก เพราะปากสั้น ปากอ้าได้น้อย

5. ปากใหญ่

ปากใหญ่ เป็นปากที่มีขนาดใหญ่ และยาว คล้ายปากอีกา แต่ปลายปากไม่โค้งงุ้มลงมาก ปากลักษณะนี้ จิกคู่ต่อสู่จนได้แผลที่ทำให้คู่ต่อสู้ออกไก่จากบาดแผลได้ง่าย จิกจับคู่ต่อสู้ให้อยู่นิ่งได้ง่าย ทำให้ขึ้นตีได้ง่าย มีโอกาสชนะไก่สูง

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา