ลักษณะแข้งไก่ชนที่ดี

หน้าแรก »ตำราไก่ชน » ลักษณะแข้งไก่ชนที่ดี

ตำราโบราณกล่าวว่าไก่ชนที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร  วันนี้เราจะพามาดูว่าไก่ชนที่ดีต้องมีแข้งลักษณะอย่างไร  แข้งที่ดีต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้

1. ไก่แข้งกลม

ไก่ชนแข้งกลม หรือเรียก แข้งคัด หรือ แข้งเรียวหวาย เป็นลักษณะแข้งที่สวยงาม ลำแข้งกลมที่เกิดจากโครงสร้างของกระดูกแข้งที่สมบูรณ์ มีการเรียงตัวของเกล็ดแข้งเป็นระเบียบ บริเวณกลางแข้งโค้งไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อรองรับน้ำหนักตัวไก่ ไก่ชนที่มีแข้งลักษณะนี้ มักมีแข้งกะทัดรัด เรียวงาม แข้งไม่ใหญ่มากนัก เป็นไก่ที่ขึ้นตีเร็ว ขึ้นตี่ถี่ ขึ้นตีได้ต้อมหรือตีแม่น แข้งไม่กางห่าง มีลำหักลำโค่นดี ส่วนมากมักขึ้นตีบริเวณลำคอ และหัว

2. ไก่แข้งเหลี่ยม

ไก่ชนแข้งเหลี่ยม เกิดจากลักษณะโครงสร้างของกระดูกหน้าแข้งที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมหรือมีการเรียงตัวของเกล็ดหน้าแข้งแถวใดแถวหนึ่งยกตัวสูงกว่าแถวอื่นๆจนทำให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเกิดบริเวณแถวเกล็ดที่ยกตัวสูง หากมีแถวเกล็ดยกตัวเป็นสันอยู่ด้านข้าง เรียกว่า เกล็ดแข้งเปิดปีก ไก่ชนลักษณะนี้ มักมีแข้งขนาดใหญ่ และใหญ่กว่าแข้งแบบกลม มักขึ้นตีได้หนักหน่วง ขึ้นตีทั้งลำตัว ลำคอ และหัวไก่ แต่ส่วนมากมักตีลำตัว และส่วนคอเป็นหลัก มีลำหักลำโค่นดี

สำหรับความเหลือบมันของแข้งหรือเกล็ดแข้ง เซียนไก่มักให้คำเรียกไว้ คือ หากแข้งเป็นมัน เรียกว่า แข้งเปียก แต่หากแข้งไม่มีเหลือบมันหรือไม่เป็นมันวาว เรียกว่า แข้งแห้ง

สำหรับแข้งไก่ชนบางตัวที่มีสีแตกต่างจากสีแข้งเดิม คือเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ซึ่งอาจปรากฏหลังการซ้อมหรือการชนไก่ หรือเกิดขณะเลี้ยง ลักษณะแข้งเปลี่ยนสีนี้ เกิดจากเลือดคั่งบริเวณลำแข้ง แข้งเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหุ้มแข้งที่เกิดจากการขึ้นตีของไก่ เมื่อพบอาการนี้ ให้หยุดชนไก่หรือซ้อมทันที เพราะจะทำให้แข้งอักเสบมากขึ้น แล้วนำปล่อยหรือขังเพียงลำพังหรือกันไก่ตัวผู้ตัวอื่นออกให้ห่าง ไม่ให้ชนกันอีก ซึ่งอาการนี้จะค่อยๆหายเองตามธรรมชาติ