วิธีดูลักษณะไก่ชนพม่าแบบเก่ง ๆ

หน้าแรก »ตำราไก่ชน » วิธีดูลักษณะไก่ชนพม่าแบบเก่ง ๆ

วิธีดูลักษณะไก่ชนพม่าแบบเก่ง ๆ

1. สังเกตจากความเปรียว

ไก่ชนต้องมีความเปรียว  เปรียวในที่นี้คือหมายถึงเปรียวแบบนักเลง  มีความดุดันอยู่ในตัว  ไม่ใช่เปรียวแบบไก่ที่ตื่นกลัวแบบขนหัวตั้ง  หรือวิ่ง ๆ มอง ๆ ชำเลืองดูเราอยู่บ่อย ๆ หรือตลอดเวลา  และประเภทที่เปรียวแบบวิ่งหน้าตั้งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเก่ง  ไก่พม่าส่วนใหญ่นิสัยจะไม่ค่อยเชือง  ถ้าเจอไก่พม่าที่มีนิสัยเชื่อง ๆ แสดงว่าไม่ใช่ไก่พม่าแท้หรืออาจจะเป็นไก่พม่าลูกผสม

2. สังเกตุจากใบหน้าและดวงตา

ไก่พม่าเก่ง ๆ ส่วนใหญ่ใบหน้ามักจะออกกลม ๆ รวมทั้งมีดวงตาที่กลม  แววตาสดใสสวยงาม  รวมทั้งมีคิ้วที่สวยงามกำลังดี  อีกทั้งดวงตาไก่พม่าที่เก่ง ๆ ล้วนจะมีตาสีขาวเป็นส่วนใหญ่  ถ้าใบหน้าเล็ก ๆ แหลม ๆ ส่วนมากมีนิสัยที่ค่อยข้างขี้น้อยใจ

3. สังเกตจากหงอน

ไก่พม่าที่เก่งส่วนใหญ่หงอนจะเป็นแบบ หงอนหมูบ หงอนชี้  หงอนแบบพญานาค  หรือหัวจุก

4. สังเกตจากกล้ามเนื้อ

เลือกไก่พม่าที่เนื้อแน่น ๆ ถ้าจับดูแล้วเนื้อนิ่ม ๆ เหลว ๆ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก่ง

5. สังเกตจากหน้าแข้ง

ไก่พม่าที่แข้งเล็กแห้งมักจะมีความรวดเร็วและความคล่องแคล่วในการตี  และตีเจ็บมากกว่าพวกแข้งเปียก  แต่ข้อเสียของพวกแข้งเล็กจะมีปัญหายืนดินไม่ดีกล้ามเนื้อน้อย ความหนักในการตียังสู้พวกแข้งใหญ่ไม่ได้  และพวกแข้งใหญ่สามารถยืนบนดินได้ดีไม่มีปัญหาเหมือนพวกแข้งเล็ก  นอกจากนี้ยังมีลักษณะแข้งที่ตรงกับตำราไทยอีกหลายแบบ  พวกที่เกล็ดเรียบ ๆ มีเกล็ดแข้งสวย ๆ ส่วนมากจะเก่ง  เช่น สองแปถวปัดตลอด  สามแถวเป็นระเบียบ  ขอให้แข้งกลมเล็ก เดือยงาม  ส่วนมากจะเก่ง