สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

หน้าแรก »การผสมพันธุ์ไก่ชน » สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

คุณอดุลย์  พรพจน์รนมาศ  สัตวบาลและหนึ่งในทีมงานคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนของทางฟาร์ม  เล่าถึงเคล็ด (ไม่) ลับในการสร้างไก่เก่งของทางฟาร์มว่า  จุดเริ่มต้นคือการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี  ซึ่งภายในพื้นที่ฟาร์มกว่า 80  ไร่  เป็นที่เก็บรวบรวม  ไก่ชนสายพันธุ์แท้   ทั้งไทย  พม่า  เวียดนามหรือไซ่ง่อนแต่ละพันธุ์ยังเก็บตามสไตล์การต่อสู้ไว้ครบทุกรูปแบบกว่า  4,000 ตัว  ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของฟาร์มที่มีตัวเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เลอดค่อนข้างนิ่งที่มีให้เลือกใช้สอยจำนวนมาก

“การเลี้ยงไก่ชนหากเรามาถูกทาง  เลือกสายพันธุ์ที่ดีก็มีโอกาสไปได้อีกไกล  ในลูกเจี๊ยบ  100  ตัว  เราอาจะได้ไก่เก่งถึง  70  เปอร์เซ็นต์  การคัดเลือกนอกจากดูสายพันธุ์หรือเหล่า  ก็ต้องมาแยกดูรายตัวว่าตัวไหนโครงสร้างดี  กระดูกดี  นอกจากนี้ยังต้องดูสไตล์การต่อสู้ของทั้งพ่อไก่ และแม่ไก่ที่นำมาผสม  ซึ่งจากประสบการณ์ควรเลือกที่แตกต่างกัน  เช่น  พ่อเป็นไก่เชิง  แม่เป็นไก่กัดบ่า  หรือไก่พม่า  พ่อเป็นลีลาแม่ก็ควรเป็นม้าล่อ  เมื่อนำมาผสมกันลูกจะออกมาพอดี  แต่หากใช้ไก่เชิงทั้งคู่มาผสมกัน  มันจะล้นเกินไปจนไม่เก่งอันนี้เป้นวิธีคิดของเรา  ซึ่งเท่าที่ผ่านมาแนวทางนี้ก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง”

การผสมไก่ของที่ฟาร์มถาวรพัฒน์จะใจช้พ่อไก่  1  ตัว /  แม่ไก่  5  ตัว  แต่ทางฟาร์มไม่ได้ปล่อยให้ไก่ผสมกันเองทั้งวันและทุกวัน  การผสมจะดูความพร้อมของแม่พันธุ์เป้นหลัก  สังเกตจากอาการแม่ไก่ที่พร้อมผสมพันธุ์จะหน้าแดงและส่งเสียงร้อยก๊อกก๊อกออกมาให้รีบนำตัวผู้เข้าไปผสม  การผสมรอบหนึ่งอย่างมากไม่เกิน  5  ครั้ง  แม่ไก่ให้ไข่เฉลี่ย  10  ฟองขึ้นอยู่กับสายพันธุ์  หากเป็นไก่ไทยได้ประมาณ  10  ฟอง  ไก่พม่าประมาณ  12  ฟอง  และไก่เวียดนามประมาณ  8  ฟอง  หลังแม่ไก่ฟักไข่  5  วัน  จะเริ่มตรวจเชื้อใช้ไฟส่องดูว่ามีเส้นหรือของเงาดำกำลังเต้นอยู่หรือไม่  ถ้าส่องไฟแล้วไข่ฟองนั้นใส  แสดงว่าไม่มีเชื้อก็จะทำการคัดออก

การฟักปล่อยให้แม่กกไข่ตามธรรมชาติ  ซึ่งคุณอดุลย์บอกว่าเคยเปรียบเทียบกับการฟักด้วยเครื่องแล้วพบว่า  ไก่ฟักธรรมชาติแข็งแรง  ฉลาด  และมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ดีกว่า  ตามปกติจะใช้เวลาพักประมาณ  21  วัน  3  วันหลังฟักออกมา  จะให้วิตามินผสมให้ลูกเจี๊ยบกิน  หลังจากนั้นจะให้อาหารไก่ชนซีพีสูตร  1  เพียงอย่างเดียวยาวนาน  2  เดือน  ในตอนเช้าและเย็น  เมื่อลูกไก่อายุได้  2  เดือน จะเปลี่ยนเป็นอาหารไก่ชนซีพีสูตร 2  สัปดาห์แรกที่เริ่มปรับเปลี่ยนผสมอาหารไก่ชนกับข้าวเปลือกในอัตราส่วน  50:50 หลังจากนั้นผสมอาหารไก่ชนสูตร  2  ใช้เพียง  1  ส่วน/  ข้าวเปลือก  4  ส่วน  เลี้ยงไปเรื่อย ๆ ระหว่างนั้นจะแยกลูกเจี๊ยบจากแม่ไก่ในเดือนที่  3  ซึ่งเมื่อลูกไก่อายุได้  7  เดือน  หรือเรียกว่าเข้าสู่ช่วงไก่หนุ่มจึงเปลี่ยนเป็นอาหารไก่ชนซีพีสูตร  3  ใช้  1  ส่วน/ข้าวเปลือก  10  ส่วนและลดลงเพียว  1  ช้อนโต๊ะ   ผสมกับข้าวเปลือก  120  กรัมให้ต่อตัว/วัน  เมื่อไก่อายุได้  10  เดือน  ซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการทางธรรมชาติของไก่ชน