ส่วนต่างๆ ของไก่ชน

หน้าแรก »ไก่ชนไทย » ส่วนต่างๆ ของไก่ชน

สมัยโบราณมาจนกระทั่งปัจจุบัน  นักเลงไก่ชนยังคงพิถีพิถันในการเลือกไก่ที่จะมาเลี้ยง  โดยพิจารณาจากส่วนประกอบต่างๆ ตามตำราว่ามีลักษณะเป็นไก่ชนที่ดีหรือไม่?     ซึ่งการเรียกส่วนต่างๆ ของไก่ในแต่ละท้องที่อาจจะเรียกแตกต่างกันออกไปตามภาษาท้องถิ่น   ในที่นี้เรียกตามความนิยมของนักเลี้ยงไก่ชนส่วนใหญ่  ผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงไก่ชนเมื่อได้เห็นรูปภาพและเปรียบเทียบตามชื่อที่ให้ไว้ก็คงพอจะเข้าใจ  ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปใช้พิจารณาลักษณะไก่ชนที่ดีต่อไป  (ศึกษาได้ที่บทความ ไก่ชนที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร?)

 

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา