อาหารสำหรับลูกไก่

หน้าแรก »อยากเลี้ยงไก่ชน » อาหารสำหรับลูกไก่

อาหารเริ่มแรกของลูกไก่ควรเป็นอาหารพิเศษที่มีโปรตีนสูง  และมีแร่ธาตุ  โดยเฉพาะลูกไก่แรกเกิดต้องเป็นอาหารที่ละเอียดและย่อยง่าย  อาจใช้อาหารสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดหรือผสมขึ้นเองก็ได้  แต่อาหารผสมเองต้องบดเป็นเศษเล็ก ๆ เสียก่อน

ลูกไก่อายุ 1 วัน  หรือในระหว่าง 24 ชั่วโมงหลังจากฟักออกเป็นตัว  ยังไม่ต้องให้อาหาร  เพราะได้รับอาหารจากไข่แดงที่เหลืออยู่  ในระยะนี้ควรให้เฉพาะน้ำสะอาดและยารักษาท้อง  โดยใช้ผงถ่าน  100 ส่วน  กระดูกหรือเปลือกหอยป่น  5  ส่วน  กำมะถัน  1  ส่วน  และเกลือ  2  ส่วน  บดให้ละเอียดผสมกัน  หรือใช้ยาปฏิชีวนะแทนก็ได้  และควรมีก้อนกรวดบ่นเล็กๆ ตั้งไว้ให้ลูกไก่กินตลอดเวลาด้วย

เมื่อลูกไก่มีอายุได้  2-3  วัน  เริ่มให้อาหารหยาบ  โดยใช้ปลายข้าว  ถั่วเขียว  และข้าวโพดอย่างละเท่า ๆ กันบดเป็นเม็ดเล็ก ๆ ให้กินครั้งละน้อย ๆ กะว่าลูกไก่กินหมดภายใน  5  นาที  ควรมีผักสด  เช่น  ผักกาดขาว  หญ้าสด  หรือใบแคสด  หั่นเป็นฝอย ๆ ให้กินเป็นอาหารเสริม  ส่วนน้ำสะอาด  ยารักษาท้อง  และก้อนกรวดเล็ก ๆ มีให้กินตลอดเวลาเช่นเดิม

เมื่อเข้าสู่วันที่  4  ให้กินอาหารป่น  วันละ  2  ครั้งเช่าและเย็นใส่รางตั้งไว้ให้กินครั้งละประมาณ  10  นาที  ส่วนผักสด  น้ำสะอาด  ยา  และก้อนกรวดเล็ก ๆ มีตั้งไว้ให้กินตลอดเวลา  สำหรับสูตรอาหารป่นลูกไก่อายุ  4  วัน  อาจใช้ส่วนผสม  ดังนี้

 • รำละเอียด  6  ส่วน
 • ปลายข้าว  1  ส่วน
 • ปลาป่น  6  ส่วน
 • ข้าวโพดบด  2  ส่วน
 • ถั่วเขียวบด  4  ส่วน
 • ไข่ดิบ  1  ส่วน
 • กระดูกป่น หรือเปลือกหอย  5%

 

ลูกไก่ที่อายุ  5  วันจนถึง  14  วัน  ให้อาหารป่นสูตรเดียวกับอาหารลูกไก่อายุ  4  วัน  สลับกับอาหารหยาบและอาหารพวกผักสด  อาหารหยาบใช้ส่วนผสมเช่นเดียวกับอาหารลูกไก่อายุ  2-3  วัน  ส่วนน้ำสะอาดและก้อนกรวดก็ต้องมีไว้ให้กินตลอดเวลาเช่นเดิม  หรือควรยึดหลักการให้อาหารตามกำหนด  ดังนี้

 • เวลา  08.00 น.          อาหารหยาบ
 • เวลา  10.00  น.          ให้กินผัก
 • เวลา  12.00  น.          ให้อาหารป่น
 • เวลา  14.00  น.          ให้อาหารป่น
 • เวลา  16.00 น.           อาหารหยาบ
บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา