เลี้ยงให้สมบูรณ์เต็มที่ แล้วออกตีเก็บชัย

หน้าแรก »อยากเลี้ยงไก่ชน » เลี้ยงให้สมบูรณ์เต็มที่ แล้วออกตีเก็บชัย

ปัจจุบันการเลี้ยงไก่ชนของหลายคนก็ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการเลี้ยงที่ชัดเจน  ไม่ได้กำหนดว่าต้องมีการจัดการเลี้ยงดูอะไรเป็นพิเศษ  เป็นระยะเวลากี่วัน  หากแต่เลี้ยงจัดการเหมือนกันในทุก ๆ วัน  เมื่อเห็นว่าไก่สมบูรณ์แล้วก็ออกชนทันที  โดยการเลี้ยงในลักษณะนี้จะควบคุมปัจจัยต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา

ที่ผ่านมาผู้เลี้ยงไก่ชนมักมีปัญหาว่า  เมื่อนำไก่ออกชนแล้วมีปัญหาไก่บินไม่ดี  ไก่หมดแรง  ทั้งนี้เท่าที่สังเกตพบว่า  ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มักอัดการเลี้ยงหรือเพิ่มการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงช่วงไก่ออกชนเช่นไปเพิ่มการเตะนวม  การวิ่ง  การกระโดด  คือ  เพิ่มการออกกำลังกายเยอะขึ้น  โดยหวังว่าให้ไก่สมบูรณ์และแข็งแรงขึ้น  ซึ่งตรงนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การชนผิดฟอร์มไป  ทำให้ไก่บินไม่ดีและไก่หมดแรงเมื่อตีหลาย ๆ อัน

ทั้งนี้ไก่ใหม่ ๆ ที่จับมาขังสุ่ม  ไก่ที่ไม่เคยตีหรือปล้ำเลย  เมื่อนำมาตีกันจะเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อในช่วงแรก  ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น  2-3  เดือน  โดยผู้เลี้ยงสามารถฝึกซ้อมทั้งการเตะนวม  เตะเป้า  รวมถึงนำไปปล้ำได้เรื่อย ๆ กล้ามเนื้อจะอักเสบน้อยลงแล้วก็ค่อย ๆ ปรับตัวจนแข็งแรงจนเข้าที่  และพร้อมที่จะออกชน  ทว่าเมื่อไก่จะออกชนจริง ๆ อีก 1-2  สัปดาห์  การที่ผู้เลี้ยงไปเพิ่มการฝึกซ้อมให้มากขึ้นกว่าปกติ  โดยเฉพาะช่วงท้ายของการเลี้ยง  ก็ทำให้กล้ามเนื้อกลับมาอักเสบอีกครั้ง  แล้วถ้านำไปออกตีทำให้ไก่บินไม่ดีหรือลากอันไปแล้วไก่ไม่มีแรง

อย่างเช่นการซ้อมปล้ำปกติใช้เวลาในแต่ละอันประมาณ  20  นาที  ก็เพิ่มเป็น  25  นาที  ซึ่ง  5  นาทีที่เพิ่มขึ้นมาหลายคนมองว่าไก่จะได้แข็งแรงขึ้น  แข็งแรงกว่าไก่ที่เตะ  20  นาที  แต่จริง ๆ แล้วถือเป็นข้อเสีย  เพราะการที่ปล้ำเกินมา  5  นาที  ทำให้ร่างกายไก่ทำงานหนัก  อวัยวะภายในมันร้อน  น้ำที่อาบให้ไปมันแห้งแล้ว  ซึ่ง  5  นาทีที่เกินมาไก่จะเสียพลังงาน  เสียวิตามิน  เสียหลาย ๆ อย่าง  ระบบภายในพังได้  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไก่หน้าซีดและไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร

แนะนำให้เลี้ยงแบบต่อเนื่อง  ไม่ต้องมีการอัดเพิ่มที่ผ่านมาเลี้ยงอย่างไร  ใช้ระยะเวลาในการซ้อมแต่ละวัน  หรือแต่ละช่วงเป็นอย่างไรก็ให้ยึดไปตามนั้น  อาจวิ่งสุ่ม  เตะนวม  ซ้อมปล้ำ  ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ทำเท่าเดิม  ซึ่งไก่พัมนาร่างกายจนคงที่อยู่่อย่างนั้นแล้ว  ก็ฝึกลักษณะนั้นไปจนพอใจ  เมื่อไก่สมบูรณ์ดีก็นำไปชนได้เลย  ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้น

รวมทั้งเรื่องของอาหารด้วย  ก่อนที่ไก่จะออกชนในช่วงสัปดาห์สุดท้าย  ผู้เลี้ยงมักเพิ่มอาหารเสริม  เพิ่มกล้วย  เพิ่มเนื้อให้เพื่อต้องการให้ไก่สมบูณ์และแข็งแรงขึ้น  แต่ความเป็นจริงแล้วการเพิ่มอาหารเหล่านี้ทำให้ไก่อ้วนขึ้น  ถึงเวลาก็บินไม่ดีหรือตีผิดฟอร์มได้เช่นกัน  ดังนั้นที่ผ่านมาเลี้ยงอย่างไร  เลี้ยงด้วยอาหารอะไรก็ยึดไปตามนั้นกระทั่งถึงวันชน  ไม่ต้องไปอัดอะไรเพิ่ม  ไก่จะบินดี  จะยืนแข็งแรงอยู่ได้ตลอด

การเลี้ยงไก่ชนไม่ควรเลี้ยงให้อ้วนหรือมีน้ำหนักมากจนเกินไป  สมัยก่อนไก่ต้องเลี้ยงให้อ้วน  ซึ่งน้ำหนักไก่ที่ชนกันในสนาม  3.2  กิโลกรัมขึ้นไป  เนื่องจากสมัยก่อนชนกันค่อนข้างนาน  ตั้ง  8-12  ยก  ซึ่งต้องใช้พลังงานค่อนข้างมาก  หากสังเกตจะเห็นว่าไก่ตัวใหญ่ ๆ เมื่อตีกันถึงยก 7-8  จะผอมลงทันที  ยิ่งหากเสียเลือดมาก  ไก่จะผอมมากเนื่องจากใช้พลังงานเยอะ  แต่ทุกวันนี้ไก่ชนกันในสนามเต้มที่  4-6  ยก  ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเลี้ยงให้อ้วนมาก  และหากเลี้ยงอ้วนเมื่อนำไปเปรียบก็ทำให้ไก่ได้คู่ตีที่ผิดขนาดด้วย  อาจต้องตกเป็นรอง  ดังนั้นต้องเลี้ยงให้มีขนาดพอดี  สมส่วนกับโครงสร้างไม่ผอมหืออ้วนจนเกินไป  ให้นึกถึงนักมวย

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา