โรคนิวคลาสเซิล

หน้าแรก »ไก่ชนไทย » โรคนิวคลาสเซิล

 

โรคไก่ที่ร้ายแรงที่สุด  มีระบาดทั่วไป  ถ้าเกิดกับไก่เล้าใดซุ้มใด  มักจะตายยกซุ้ม  ไก่ใหญ่จะทำให้ไข่ลดลงอาการที่ไก่แสดงออกจะพบเมื่อได้รับเชื้อแล้ว  3-6  วัน  โดยแสดงอาการหายใจลำบาก  มีน้ำมูกไหล  ท้องเสีย  กระตุก  คอบิด  ชาและปีกเป็นอัมพาตใช้การไม่ได้  บางรายอุจจาระร่วงเป็นสีเขียว  แม่ไก่ที่ไข่จะหยุดไข่ทันที  และตายภายใน  1  อาทิตย์

ไก่ที่หายจากโรคนี้จะพิการ  คอบิด  ขาและปีกใช้งานได้ไม่ดีและจะเป็นตัวอมโรคต่อไป  โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง  การติดต่อของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก  โดยไก่ที่อยู่ใกล้ชิดกัน  กินน้ำ  กินอาหารร่วมกัน  บางครั้งพบว่าเชื้อโรคติดต่อไปกับอุปกรณ์การเลี้ยง คนเลี้ยง  สุนัข  แมว  นก  หนู  เป็นต้น

การป้องกันโรคสามารถทำได้โดยใช้วัคซีน  2  ชนิดด้วยคือ  ชนิดหยอดจมูก  และชนิดแทงปีก  ซึ่งใช้กับไก่อายุ  3  เดือนขึ้นไป