ไก่ชนอยุธยา

หน้าแรก »ตำราไก่ชน » ไก่ชนอยุธยา

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองถือเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต  ทำให้แต่ละท้องถิ่นก็มีไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง  ซึ่งนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวะล้อมแล้ว ความเก่งกาจและรูปแบบของเชิงชนนั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละถิ่นอีกด้วย  ซึ่งพอจำแนกแหล่งไก่ชนที่เป็นที่รู้จักได้หลายแหล่งด้วยกัน  แต่วันนี้เราจะพามารู้จักกับไก่ชนที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมคือ “ไก่ชนอยุธยา” 

ไก่ชนอยุธยา  ถือเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงไก่ชนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต  โดยเฉพาะแถว ๆ อำเภอบางไทย และอำเภอท่าเรือ  เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ส่วนพื้นที่อื่นๆ ก็มีชาวบ้านเลี้ยงกระจัดกระจายครอบคลุมไปทั่วจังหวัด  ซึ่งนักเล่นไก่ระดับเซียนส่วนใหญ่จะอยู่แถบอำเภอบางปะหัน และมหาราช   ดังนั้นไก่ชนจากสองอำเภอนี้จึงมีการพัฒนาสายพันธุ์มากกว่าที่อื่น  เพื่อให้เป็นไก่เก่งและเป็นการเลี้ยงออกชนโดยเฉพาะ

ไก่อยุธยาที่เป็นเหล่าดั้งเดิม  ปัจจุบันหาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันไปมาอยู่อย่างต่อเนื่อง  ไก่ชนรุ่นใหม่ที่เลี้ยงกันอยู่ทั่วไปจะมีระดับความเก่งปานกลางขึ้นไป  เพราะสายพันธุ์พื้นเพดั้งเดิมของไก่อยุธยาไม่ใช่ไก่เชิงเทียบเท่าระดับไก่ตราด  หรือมีเพลงตีปราดเปรียวว่องไวใส่แบบไม่นับเหมือนไก่ทางภายเหนือ  หรือไก่พม่า  แต่ไก่อยุธยามักเป็นไก่ตั้ง  ถนัดโจ้ตี  เป็นไก่ตีที่มีลำหนักเป็นธรรมชาติ  ถ้าตีเข้าเป้าจัง ๆ ไม่กี่ทีมีโอกาสได้เสียทันที

ทั้งยังเป็นไก่ที่มีความทรหด อึด เหนียว และจิตใจดี มีใจสู้ ยอมแพ้ไม่เป็น มีโครงสร้างรูปร่างแข็งแกร่ง แข็งแรง เนื่องจากเป็นไก่รอยใหญ่ปานกลาง  ขนาด 3-3.3 กิโลกรัม  แต่ไม่ใหญ่ถึง 3.5 กิโลกรัม ซึ่งนักเล่นไก่ชนในพื้นที่นิยมเล่นไก่ขนาดนี้  ถ้าเป็นไก่รอยเล็กหรือไก่รอยใหญ่เกิน 3.5 กิโลกรัม  จะหาเปรียบคู่ได้ยาก

ในอดีตไก่อยุธยาเป็นที่ต้องการของนักเล่นไก่ชนค่อนข้างสูง  เพราะมีจุดเด่นตรงที่ร่างกายแข็งแกร่ง จิตใจใช้ได้ สู้ไม่ถอยทุกกรณี  มีลำหักลำโค่นเป็นธรรมชาติและที่เป็นจุดเด่นสำคัญอีกอย่างก็คือ ผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนในพื้นที่อยุธยาแข่งขันกันเรื่องทำไก่ให้เก่ง  ไก่อยุธยาจึงได้รับการพัฒนาฝีมือเพลงตีขึ้นเรื่อยๆ แต่การมุ่งเน้น  พัฒนาฝีมือเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นการผสมพันธุ์ข้ามเหล่า  ก็ทำให้ไก่เหล่าเดิมของอยุธยาจริงๆ ถูกกลืนหายไปเรื่อย ๆ ซึ่งในที่สุดก็อาจเหลือแต่เพียงชื่อว่าไก่อยุธยาเท่านั้น

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา