หมวดหมู่: โรงเรือนไก่ชน

หน้าแรก »โรงเรือนไก่ชน
1 ปี ที่ผ่านมา 103

การเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพควรเลือกสถานที่เลี้ยงให้ถูกหลักวิชาการ  เพราะทำเลที่เหมาะสม  จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตและการเอาใจใส่ลงไปได้มาก  ทั้งในด้านการขยายพันธ์ุ  การทนุบำรุงเลี้ยง  และการฝึกฝนไก่ชน  โดยมีข้อพิจารณา  ดังนี้ 1. สถานที่ควรเป็นเนิน  น้ำไม่ท่วมขัง  ...

1 ปี ที่ผ่านมา 123

การเลี้ยงไก่ชนในสมัยก่อนไม่นิยมสร้างเล้า  แต่จะปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ   นอนตามต้นไม้หรือใต้ถุนบ้าน  ไก่ตัวใดที่จะนำมาฝึกเป็นไก่ชนจึงจะนำมาเลี้ยงขับสุ่มเดี่ยวๆ แต่วิธีการดังกล่าวในปัจจุบันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนัก  เพราะดูแลไก่ได้ไม่เต็มที่  โดยเฉพาะไก่เล็กและแม่ไก่อาจได้รับอันตรายจากศัตรูไก่ต่างๆ หรือแม้แต่ขโมย  และการปล่อยให้ไก่นอนใต้ถุนบ้าน  ไร  ...

1 ปี ที่ผ่านมา 134

ไก่ชนเป็นสัตว์พื้นเมือง มีความแข็งแรงโดยธรรมชาติ  ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของไทยอยู่แล้ว  ทำให้เลี้ยงและจัดการง่าย  ซึ่งในอดีตชาวบ้านเลี้ยงกึ่งปล่อยไว้ตามบริเวณบ้าน  ใต้ถุนบ้าน  ให้อาหารกินเองตามธรรมชาติ  ตามป่า และในพื้นที่เกษตร  กินแมลง  ...

1 ปี ที่ผ่านมา 261

การสร้างโรงเรือนไก่ชน แนะรำให้เริ่มต้นจากการสร้างเล็กๆ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น ดีกว่าโรงเรือนขนาดใหญ่ทีเดียว ทำเล็กๆ ตามวัสดุที่เรามี ก็เรียกว่า “ทำเล้าไก่” หรือ “คอกไก่” ...

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา