คำค้น: การเลี้ยงไก่เดือย

หน้าแรก »การเลี้ยงไก่เดือย
1 ปี ที่ผ่านมา 142

เทคนิคการเลี้ยงไก่เดือย ไก่เดือย  คือไก่ที่ตีปล่อยเดือย   หรือเสริมเดือยเทียมที่ทำจากเขาสัตว์หรือมีด  การเลี้ยงไก่ประเภทนี้มีเทคนิคแตกต่างจากไก่แข้ง  ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยในบ้านเราอย่างสิ้นเชิง  เพราะไก่เดือยนั้นจะไม่เน้นความแข็งแกร่งอึดทนอะไรมาก  แต่เน้นที่บินแรง  ตีแม่น  เพราะฉันนั้นการเลี้ยงไก่เดือยออกชน  จึงต้องเลี้ยงให้ติดเบา  ...