คำค้น: คัดเลือกพันธุ์ไก่ชน

หน้าแรก »คัดเลือกพันธุ์ไก่ชน
1 ปี ที่ผ่านมา 154

ผู้ที่เลี้ยงไก่ชน  ย่อมปรารถนาที่จะให้ไก่ชนของตัวมีคุณสมบัติพิเศษคือตีเก่ง  และเป็นยอดนักสู้  ส่วนเรื่องอื่น ๆ เช่น  สีสัน  ทรวดทรง  เป็นเรื่องรองลงไป  การใช้วิธีซื้อหาแลกเปลี่ยน  ...