คำค้น: ต่อสู้โดยวิธีเข้าปะทะ

หน้าแรก »ต่อสู้โดยวิธีเข้าปะทะ
1 ปี ที่ผ่านมา 156

ชั้นเชิงลวดลายอันเป็นฝีไม้ลายมือของไก่มีหลายแบบ  ไก่โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะคือ 1. ต่อสู้โดยวิธีเข้าปะทะ ไก่ที่ต่อสู้แบบนี้  เรียกว่า  ไก่ตั้ง  ไก่บุก  หรือไก่ฉะ    ...