คำค้น: ฝีดาษ

หน้าแรก »ฝีดาษ
1 ปี ที่ผ่านมา 127

โรคนี้พบในไก่เล็กและไก่รุ่น  หากมีการระบาดจะเสียหายรุนแรงมาก  ไก่ที่หายจากโรคนี้อาการที่เหลือคือแคระแกร็น  ไม่เจริญเติบโต  อาการที่พบหลังจากไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ  1  อาทิตย์  จะแสดงอาการเป็น 2 ลักษณะ  ...