คำค้น: พยาธิไส้เดือนไก่

หน้าแรก »พยาธิไส้เดือนไก่
1 ปี ที่ผ่านมา 193

พยาธิมีหลายแบบ โดยไก่ในแต่ละวัยก็เป็นพยาธิต่างกัน  วันนี้เราจะพามีรู้จักกับ 3  พยาธิที่พบในไก่และอาจทำให้ไก่เสียชีวิตได้ พยาธิไส้เดือนไก่ ในไก่เล็กอายุ  1-3  เดือน  จะมีพยาธิรบกวนมาก  หากพ้นระยะนี้ไปแล้วการสูญเสียจะมีน้อย  ไก่ที่มีพยาธิจะมีอาการซูบผม  ...