คำค้น: รางอาหาร

หน้าแรก »รางอาหาร
1 ปี ที่ผ่านมา 145

การเลี้ยงไก่ชนในสมัยก่อนไม่นิยมสร้างเล้า  แต่จะปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ   นอนตามต้นไม้หรือใต้ถุนบ้าน  ไก่ตัวใดที่จะนำมาฝึกเป็นไก่ชนจึงจะนำมาเลี้ยงขับสุ่มเดี่ยวๆ แต่วิธีการดังกล่าวในปัจจุบันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนัก  เพราะดูแลไก่ได้ไม่เต็มที่  โดยเฉพาะไก่เล็กและแม่ไก่อาจได้รับอันตรายจากศัตรูไก่ต่างๆ หรือแม้แต่ขโมย  และการปล่อยให้ไก่นอนใต้ถุนบ้าน  ไร  ...