คำค้น: สัตว์เศรษฐกิจ

หน้าแรก »สัตว์เศรษฐกิจ
1 ปี ที่ผ่านมา 169

ในบรรดาสัตว์เศรษฐกิจที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้คนเกือบทุกภูมิภาคนั้น นอกจากวัว, กระบือ, ปลา และสุกรแล้ว ยังมี “ไก่ชน” ที่มูลค่าการตลาด บางตัวราคาสูงถึง ...