คำค้น: สุ่มไก่

หน้าแรก »สุ่มไก่
1 ปี ที่ผ่านมา 148

การเลี้ยงไก่ชนในสมัยก่อนไม่นิยมสร้างเล้า  แต่จะปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ   นอนตามต้นไม้หรือใต้ถุนบ้าน  ไก่ตัวใดที่จะนำมาฝึกเป็นไก่ชนจึงจะนำมาเลี้ยงขับสุ่มเดี่ยวๆ แต่วิธีการดังกล่าวในปัจจุบันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนัก  เพราะดูแลไก่ได้ไม่เต็มที่  โดยเฉพาะไก่เล็กและแม่ไก่อาจได้รับอันตรายจากศัตรูไก่ต่างๆ หรือแม้แต่ขโมย  และการปล่อยให้ไก่นอนใต้ถุนบ้าน  ไร  ...

1 ปี ที่ผ่านมา 146

คนเลี้ยงไก่ชนทุกคนล้วนต้องการให้ไก่ของตนตีเก่ง ซึ่งนอกจากมีการคัดเลือกตามลักษณะดังกล่าวมาอย่างครบถ้วนแล้ว สิ่งสำคัญคือการทะนุบำรุงเลี้ยงดูรวมถึงการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธีด้วย  ซึ่งผู้เลี้ยงต้อมีความรู้ความชำนาญกับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ไก่ชนมีนิสัยชอบการต่อสู้มาแต่กำเนิด ยิ่งไก่ที่มีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วเป็นอย่างดีจะแสดงนิสัยการเป็นนักสู้ตั้งแต่ยังเล็กๆ คือ เริ่มตั้งแต่อายุ 1-2 เดือน ก็มักจิกตีกับไก่ในกลุ่มเดียวกัน ...