คำค้น: เลี้ยงไก่หนุ่มจำหน่าย

หน้าแรก »เลี้ยงไก่หนุ่มจำหน่าย
1 ปี ที่ผ่านมา 160

นอกจากการจำหน่ายลูกไก่แล้ว  ซึ่งจำหน่ายได้ในราคาค่อนข้างตายตัว  เช่น  คู่ละ 1,000 - 2,000  บาท  แต่ถ้าหากเลี้ยงให้เป็นไก่หนุ่ม  อายุสัก  ...