คำค้น: แหล่งเพาะเลี้ยงไก่ชน

หน้าแรก »แหล่งเพาะเลี้ยงไก่ชน
1 ปี ที่ผ่านมา 167

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองถือเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต  ทำให้แต่ละท้องถิ่นก็มีไก่พื้นเมืองที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง  ซึ่งนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวะล้อมแล้ว ความเก่งกาจและรูปแบบของเชิงชนนั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละถิ่นอีกด้วย  ซึ่งพอจำแนกแหล่งไก่ชนที่เป็นที่รู้จักได้หลายแหล่งด้วยกัน  แต่วันนี้เราจะพามารู้จักกับไก่ชนที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมคือ "ไก่ชนอยุธยา"  ไก่ชนอยุธยา  ถือเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงไก่ชนที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต  โดยเฉพาะแถว ๆ ...