คำค้น: โรคหลอดลมอักเสบ

หน้าแรก »โรคหลอดลมอักเสบ
1 ปี ที่ผ่านมา 131

  โรคไก่ที่ร้ายแรงที่สุด  มีระบาดทั่วไป  ถ้าเกิดกับไก่เล้าใดซุ้มใด  มักจะตายยกซุ้ม  ไก่ใหญ่จะทำให้ไข่ลดลงอาการที่ไก่แสดงออกจะพบเมื่อได้รับเชื้อแล้ว  3-6  วัน  โดยแสดงอาการหายใจลำบาก  มีน้ำมูกไหล  ท้องเสีย  ...