คำค้น: โรคไก่ชน

หน้าแรก »โรคไก่ชน
10 เดือน ที่ผ่านมา 72

โรคนี้พบในไก่เล็กและไก่รุ่น  หากมีการระบาดจะเสียหายรุนแรงมาก  ไก่ที่หายจากโรคนี้อาการที่เหลือคือแคระแกร็น  ไม่เจริญเติบโต  อาการที่พบหลังจากไก่ได้รับเชื้อโรคแล้วประมาณ  1  อาทิตย์  จะแสดงอาการเป็น 2 ลักษณะ  ...

บทความล่าสุด
8 เดือน ที่ผ่านมา
9 เดือน ที่ผ่านมา
9 เดือน ที่ผ่านมา
9 เดือน ที่ผ่านมา
9 เดือน ที่ผ่านมา