คำค้น: ไก่ชนสายพันธุ์ไทย

หน้าแรก »ไก่ชนสายพันธุ์ไทย
1 ปี ที่ผ่านมา 213

ไก่ชนแต่ละพันธุ์  นอกจากมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันแล้ว ความอดทนแข็งแรง  เชิงชน  ความฉลาด  ความรวดเร็ว  ความหนักหน่วง  รวมถึงเล่ห์เหลี่ยมต่าง ๆ ในการต่อสู้ยังแตกต่างกันอีกด้วย  ...