คำค้น: ไก่ที่ออกชนเดือย

หน้าแรก »ไก่ที่ออกชนเดือย
1 ปี ที่ผ่านมา 130

เทคนิคการเลี้ยงไก่เดือย ไก่เดือย  คือไก่ที่ตีปล่อยเดือย   หรือเสริมเดือยเทียมที่ทำจากเขาสัตว์หรือมีด  การเลี้ยงไก่ประเภทนี้มีเทคนิคแตกต่างจากไก่แข้ง  ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยในบ้านเราอย่างสิ้นเชิง  เพราะไก่เดือยนั้นจะไม่เน้นความแข็งแกร่งอึดทนอะไรมาก  แต่เน้นที่บินแรง  ตีแม่น  เพราะฉันนั้นการเลี้ยงไก่เดือยออกชน  จึงต้องเลี้ยงให้ติดเบา  ...

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา