คำค้น: ไก่ป่าอินเดีย

หน้าแรก »ไก่ป่าอินเดีย
1 ปี ที่ผ่านมา 111

ไก่ถูกจัดให้เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับนกทั้งหลาย  โดยในทางสัตวศาสตร์จัดให้อยู่ในจำพวกเอเวส (Aves มาจากภาษาลาติน  avis แปลว่า นก)  ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายเหล่า  (Order)  และวงศ์ ...