คำค้น: ไก่ลายหางขาว

หน้าแรก »ไก่ลายหางขาว
1 ปี ที่ผ่านมา 139

ประวัติ ไก่ชนพันธุ์ลายหางขาว  เป็นไก่พันธุ์แท้แต่โบราณครั้งสมัยสุโขทัย จัดเป็นไก่เก่งทางภาคเหนือที่เราเรียก กันว่า "ไก่เบี้ย หรือ ไก่ข่อย" ทราบว่าในสมัยสุโขทัยพ่อขุนเม็งราย พระสหายพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงโปรดไก่เบี้ย ...