คำค้น: ไก่เดือย

หน้าแรก »ไก่เดือย
1 ปี ที่ผ่านมา 170

เทคนิคการเลี้ยงไก่เดือย ไก่เดือย  คือไก่ที่ตีปล่อยเดือย   หรือเสริมเดือยเทียมที่ทำจากเขาสัตว์หรือมีด  การเลี้ยงไก่ประเภทนี้มีเทคนิคแตกต่างจากไก่แข้ง  ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยในบ้านเราอย่างสิ้นเชิง  เพราะไก่เดือยนั้นจะไม่เน้นความแข็งแกร่งอึดทนอะไรมาก  แต่เน้นที่บินแรง  ตีแม่น  เพราะฉันนั้นการเลี้ยงไก่เดือยออกชน  จึงต้องเลี้ยงให้ติดเบา  ...

1 ปี ที่ผ่านมา 229

"ไก่เวียดนาม" หรือที่เซียนไก่มักเรียกติดปากว่า "ไก่ไซ่ง่อน" ซึ่งนับเป็นไก่ชนที่มึความโดดเด่นอีกสายพันธุ์หนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ มีถิ่นกำเนิดแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง ได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม ลักษณะสายพันธุ์ที่เด่นชัดที่สุดส่วนใหญ่เหลือน้อยลงมาก ...