ไก่มีกี่ประเภท??

หน้าแรก »ชื้อขายไก่ชน » ไก่มีกี่ประเภท??

ไก่คือสัตว์ปีกที่อยู่ในวงศ์เดียวกับไก่ฟ้าและนกกระทา นับเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนที่สำคัญ และยังเป็นตัวเลือกที่มีราคาจับต้องได้ง่ายสำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่มอีกด้วย เดิมทีเรามีการเลี้ยงไก่ในระดับครัวเรือนมานานมากแล้ว มีทั้งแบบที่เลี้ยงไว้กินเนื้อ เลี้ยงไว้เก็บไข่ และเลี้ยงไว้เพื่อการกีฬา ผศ.กร.ประภากร ธาราฉาย ได้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ว่า จุดเริ่มต้นของไก่เลี้ยงน่าจะมาจากไก่ป่าสีแดงซึ่งพบได้มากในพื้นที่แถบเอเชีย คล้ายคลึงกับการเลี้ยงสัตว์ในเชิงปศุสัตว์ชนิดอื่น ที่เริ่มจากจับสัตว์ป่ามาทำให้เชื่องแล้วพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปในท้ายที่สุด ปัจจุบันคาดว่ามีการคัดเลือกและต่อยอดสายพันธุ์ไก่จนมีมากกว่า 60 สายพันธุ์แล้ว แต่สามารถแบ่งกลุ่มตามถิ่นกำเนิดได้ 4 กลุ่มดังนี้ ไก่เมดิเตอร์เรเนียน ไก่เอเชีย ไก่อังกฤษ และไก่อเมริกัน

ประเภทของไก่

ในส่วนของการเพาะเลี้ยงเราจะแบ่งประเภทไก่โดยยึดเอาลักษณะการใช้ประโยชน์จากไก่เป็นหลัก จึงจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และไก่ทวิประสงค์

ไก่ไข่พันธุ์แท้

แม้ว่าไก่ทุกสายพันธุ์จะสามารถให้ผลผลิตเป็นไข่ไก่ได้เหมือนกันหมด แต่ความแตกต่างของไก่ไข่พันธุ์แท้อยู่ที่การพัฒนาให้มีลักษณะทางสายพันธุ์คงที่ ให้ไข่ดก และไข่ที่ได้มีฟองโตตรงตามความต้องการ ซึ่งพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงจะมีเพียงแค่สายพันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักรเท่านั้น

ไก่ทวิประสงค์ หรือกึ่งเนื้อกึ่งไข่

ไก่ในกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดการผสมผสานจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์เข้าด้วยกัน จึงเป็นไก่ที่เติบโตได้เร็ว มีลำตัวใหญ่เมื่อเทียบกับไก่สายพันธุ์แท้ สามารถให้ผลผลิตได้ทั้งรูปแบบของเนื้อไก่และไข่ไก่

ไก่เนื้อพันธุ์แท้

ไก่เนื้อพันธุ์แท้คือไก่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้สายพันธุ์คงที่ซึ่งให้เนื้อคุณภาพดีในปริมาณที่มากพอ ไก่กลุ่มนี้จึงมักมีลำตัวขนาดใหญ่ อกกว้าง เนื้อแน่น อาจจะให้ไข่มากหรือน้อยก็ได้ แต่มักจะออกไข่รุ่นแรกช้าและมีขนาดเล็ก

ไก่พื้นเมืองไทย

กลุ่มนี้คือประเภทไก่ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุด เพราะเป็นไก่ที่เริ่มต้นเพาะเลี้ยงในบริเวณบ้านตามชนบทอย่างอิสระ โดยมีความหลากหลายของสายพันธุ์ตามลักษณะพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ตัวอย่างของไก่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ไก่แจ้ ไก่ชน ไก่ตะเภา เป็นต้น ระหว่างที่เพาะเลี้ยงก็มีการผสมข้ามสายพันธุ์ไปตามธรรมชาติจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ วิธีการเรียกชื่อสายพันธุ์แบบไทยนั้นเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากเรียกตามลักษณะภายนอกที่มองเห็นได้ชัดเจน

ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่เป็นที่นิยม

นอกจากสายพันธุ์ไก่ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็ยังมีสายพันธุ์อื่นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน บ้างก็ดัดแปลงสายพันธุ์มาจากไก่นำเข้า บ้างก็เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้ไก่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เลี้ยงง่ายโตง่าย และใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  เช่น  ไก่โรดไทย  ไก่เบตง  ไก่กระดูกดำ  ไก่สีหมอก  เป็นต้น

บทความล่าสุด
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
11 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา
12 เดือน ที่ผ่านมา